ТУРИЗМУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


НазваТУРИЗМУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Сторінка3/9
Дата02.03.2013
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Туризм > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Хартія туризму і Кодекс туриста,


прийняті Резолюцією шостої Генеральної

асамблеї ВТО (Софія) 26 вересня 1985 року
Кодекс туриста регламентує права і обов’язки туристів як всередині, так і за межами своїх країн, в місцях і окремих районах туристичного інтересу, свободу пересувань, враховуючи при цьому відповідні правила і обмеження.

Хартія туризму передбачає використання права кожної людини на відпочинок і дозвілля, право на вільне пересування без обмежень, крім передбачених законом, що є основною складовою фактору соціальної рівноваги і підвищення національної і загальної свідомості. Як наслідок держави повинні розробляти і проводити політику, націлену на забезпечення гармонічного розвитку внутрішнього і міжнародного туризму, а також займатись організацією відпочинку на користь всіх тих, хто ним користується. Особливу увагу слід приділяти молодіжному туризму, туризму людей похилого віку та людей з фізичними вадами.

Одним із пріоритетів Хартії туризму є захист інтересів теперішніх і майбутніх поколінь туристичної сфери, яка включає в себе людину, природу, суспільні відносини і культуру, і є здобутком всього людства.
Глобальний етичний кодекс туризму

Сантьяго (Чілі) 1 жовтня 1999 року
Глобальний етичний кодекс туризму визначає комплекс орієнтирів для відповідального і стійкого розвитку світового туризму в новому тисячолітті. В ньому закладені ідеї багатьох попередніх аналогічних декларацій і діючих професійних кодексів, нове бачення розвитку туризму на основі змін, що відбуваються в суспільстві.

Підсумковий Глобальний етичний кодекс туризму складається із 10 статей, що визначають правила гри для туристичних напрямків, урядів, туроператорів, забудовників, туристичних агентств, громадян і самих подорожуючих.

Десята стаття присвячена вирішенню спірних питань і вперше знаменує наявність в такому кодексі механізму їх реалізації.

Генеральна асамблея в м. Сантьяго визначила і усвідомила “вирішальну і провідну” роль своєї Організації, визнану Генеральною Асамблеєю ООН, в справі сприяння розвитку туризму для внесення вкладу в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, процвітання, загальну повагу та дотримування прав людини і основних свобод, для людей без розрізнення раси, статі, мови і релігії.

На протязі останніх 50-ти років туризм довів, що він є потужним фактором забезпечення миру, зміцнення дружби і взаєморозуміння між народами, сталого розвитку суспільства, захисту навколишнього середовища, економічного розвитку і боротьби з бідністю.

Принципи і статті Глобального етичного кодексу туризму:

Стаття 1. Внесок туризму у взаєморозуміння і повагу між народами і суспільствами

В цій статті звернена увага на розуміння і розповсюдження загальнолюдських моральних і етичних цінностей в гармонії із специфічними особливостями і традиціями приймаючих регіонів і країн, поважаючи і виконуючи їх закони, звичаї і традиції.

Стаття 2. Туризм – фактор індивідуального і колективного удосконалення

Діяльність, яка асоціюється з відпочинком, дозвіллям, спортом, спілкуванням з культурою і природою, повинна плануватися і практикуватись як привілейований засіб індивідуального і колективного удосконалення, що є унікальним фактором самоосвіти, пізнання різниці між народами і культурами та їх різноманітності.

Особливо корисними формами туризму є поїздки з релігійними, оздоровчими, освітніми цілями, а також для культурних і мовних обмінів. Рекомендується винагороджувати впровадження в освітні програми елементів туризму, їх економічної, соціальної і культурної користі, елементів екотуризму, їх виховної і навчальної функції.

Стаття 3. Туризм – фактор сталого розвитку

Всі учасники туристичного процесу повинні охороняти природне середовище і ресурси з метою забезпечення здорового, поступового і сталого економічного росту на благо забезпечення потреб і спрямувань теперішніх і завтрашніх поколінь.

Природний туризм і екотуризм вважаються особливо важливими, як такі, що проявляють повагу до природного середовища і місцевого населення, зберігають потенціал туристичних об’єктів, вивчають і охороняють фауну і флору.

Стаття 4. Туризм – сфера, яка використовує культурну спадщину людства і вносить свій вклад в його збагачення

Туристські ресурси є загальним надбанням людства; групи людей, на території котрих вони розташовані, володіють по відношенню до них особливими правами і обов’язками.

Туристична політика і діяльність відбувається на основі поваги до художньої, археологічної і культурної спадщини з метою її захисту і збереження для майбутніх поколінь.

Туристичну діяльність потрібно планувати таким чином, щоб забезпечити збереження і процвітання традиційних ремесел, культури і фольклору, а не вести до їх стандартизації і обідніння.

Стаття 5. Туризм – діяльність, вигідна для приймаючих країн і спілок

Місцеве населення повинно залучатись до туристичної діяльності і брати участь на рівноправній основі в отриманні складових економічних, соціальних і культурних вигод, особливо, у формі прямого і безпосереднього створення в результаті цієї діяльності робочих місць.

Стаття 6. Обов’язки учасників туристичного процесу

В цій статті сформульовані вимоги і обов’язки професіональної сфери туризму, урядів, державних органів, які направляють або приймають туристів, надавати туристам об’єктивну і достовірну інформацію щодо умов їх поїздки, перебування, забезпечення якості послуг та інших договірних зобов’язань. Особлива увага звернена на географічні зони, де виникають проблеми з безпекою туристів. Преса повинна забезпечувати правдиву і збалансовану інформацію про події і ситуації, які можуть вплинути на відвідуваність туристами тієї чи іншої місцевості.

Стаття 7. Право на туризм

Можливість особисто відкривати для себе і насолоджуватись визначними пам’ятками нашої планети є право, яким в рівній мірі володіють всі жителі Землі.

Загальне право на туризм є наслідком реалізації права на відпочинок і рекреацію, включаючи розумне обмеження робочого часу і періодичні оплачувані відпустки, що гарантується в ст. 24 Загальної декларації прав людини і ст. 7.6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права.

Необхідно стимулювати і розвивати при підтримці владних структур соціальний туризм і особливо колективний туризм, який відкриває широкі можливості для відпочинку, поїздок і відпусток.

Слід заохочувати і сприяти розвитку сімейного, молодіжного студентського туризму, а також туризму для людей похилого віку і інвалідів.

Стаття 8. Свобода туристичних мандрівок

Відповідно до ст. 13 Загальної декларації прав людини, міжнародного права і національних законодавчих актів, туристи і відвідувачі володіють свободою пересування по території своїх країн, а також в інші країни; вони повинні мати доступ в зони транзиту і перебувань, на туристичні і культурні об’єкти без надмірних формальностей або дискримінації.

Туристи і відвідувачі повинні мати доступ до всіх форм внутрішніх і зовнішніх комунікацій, до місцевого, адміністративного, юридичного і медичного обслуговування, мати можливість вільного доступу до консульських структур своїх країн.

Туристи і відвідувачі повинні користуватися тими правами, що і громадяни відвідуваної країни в плані конфіденціальності особистих даних і повідомлень.

Стаття 9. Права працівників і підприємців туристичної індустрії

Основні права найманих і самодіяльних працівників туристичної індустрії і суміжних галузей гарантуються під контролем адміністрацій приймаючих країн, а також держав їх походження. Вони мають право і зобов’язані проходити відповідне навчання і постійне підвищення кваліфікації, повинні мати гідне соціальне забезпечення, зайнятість і соціальний захист. Підприємці туристичної індустрії не повинні зловживати домінуючим положенням, нав’язувати приймаючим товариствам соціально-культурних моделей та отримання для себе привілеїв.

Стаття 10. Реалізація принципів Глобального етичного кодексу туризму

Учасники туристичного процесу повинні визнати роль міжнародних організацій, в першу чергу Всесвітньої туристичної організації, інших недержавних організацій, які займаються питаннями розвитку туризму, захисту прав людини, охорони навколишнього середовища і здоров’я з дотриманням основних принципів міжнародного права.

В склад ВТО входять 138 країн і територій, а також більше 350 приєднаних членів із громадського і приватного секторів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

НАКАЗ
Державний позашкільний навчальний заклад Мала академія наук учнівської молоді. Постійно приділяється увага вдосконаленню системи...

ЗАЯВА
Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді на 2012/2013 навчальний рік

«Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму»
Класичний приватний університет, Інститут здоров'я, спорту і туризму, кафедра туризму та готельного господарства, вул. Жуковського,...

Рецензенти
Земельно-правовий процес. Навчальний посібник. Возняк Р. П., Ступень М. Г., Падляк І. М

Культури і туризму України
Клубні заклади, які нележать до сфери управління (міських) відділів культури і туризму, інших міністерств, відомств і організацій,...

“Реалізація принципів гуманізації освіти через упровадження інформаційних...
Тема: “Реалізація принципів гуманізації освіти через упровадження інформаційних технологій у навчальний процес з ін мови в загальноосвітній...

20. 06. 2013 План роботи відділу культури і туризму міської ради...
Нарада з працівниками відділу культури і туризму, централізованої бухгалтерії по плануванню роботи на тиждень. Відділ культури і...

1. Процесуальний порядок відведення земель
Земельно-правовий процес. Навчальний посібник. Возняк Р. П., Ступень М. Г., Падляк І. М

ІНФОРМАЦІЯ ДЮСШ «Локомотив» за 1 півріччя 2012 року
Навчальний процес організовано і виконується відповідно до річного навчального плану роботи та нормативних документів

DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК...
Сучасний навчальний процес неухильно розширює сферу застосування комп’ютерних технологій

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка