Самостійна робота


Скачати 48.32 Kb.
НазваСамостійна робота
Дата02.04.2013
Розмір48.32 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Право > Документи
Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годинденна

заочна

1

Зміст, мета, завдання управління в системі дошкільної освіти

1.Циклічний характер процесу управління. Горизонтальний і вертикальний поділ управлінської праці. Рівні управління.

2.Класифікація організаційних структур управління: лінійні, функціональні, комбіновані.5

7

2

Стиль, етика та мистецтво управління.

1.Об’єктивні та суб’єктивні чинники стилю керівництва.

2.Соціально-психологічні функції керівництва: цільова орієнтація колективу, стимулювання (мотивація, активізація), інтеграція, навчання та виховання членів колективу.

3.Інформаційні зв’язки та ділові контакти керівника

5

9

3

Планування як функція управління.

1.Визначення функцій управління: вироблення і прийняття управлінських рішень, планування,організація, регулювання, коригування, облік і контроль, збір та обробка інформації (В.Афанасьєв).

2.Програми розвитку об’єктів управління, їх загальна характеристика. Структура та алгоритм побудови програми розвитку навчального закладу.5

5

4

Контроль та педагогічний аналіз як функції управління.

1.Сутність контролю, взаємозв’язок з іншими правлінськими функціями.

2.Етапи діагностування явищ та процесів в управлінні навчальними закладами. Методи діагностики діяльності педагога.


5

9

5

Поняття дошкільної освіти, завдання і принципи її організації в Україні.

1.Завдання законодавства України про дошкільну освіту.

2.Державні стандарти дошкільної освіти.5

7

6

Дошкільний навчальний заклад як педагогічна система і об’єкт управління.

1.Державні документи, що визначають порядок створення, реорганізації і ліквідації закладів освіти.


5

9

7

Нормативно-організаційний механізм діяльності дошкільного навчального закладу.

1.Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця в дошкільних навчальних закладах різних форм власності.

2.Вибір програм навчання та виховання дітей. Визначення пріоритетних напрямків організації освітнього процесу.

3.Права дитини у сфері дошкільної освіти.


5

7

8

Фінансово-господарський та правовий механізм діяльності дошкільного навчального закладу.

1.Оплата праці педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу.

2.Процедура розробки, укладення та реєстрації колективного договору. Контроль за його виконанням.

3.Робочий час і його використання.

4.Ведення трудових книжок в дошкільному навчальному закладі.

5.Соціальний захист працівників дошкільних навчальних закладів.


5

9

9

Управління навчально-виховним процесом дошкільного навчального закладу.

1.Психограма керівника дошкільного навчального закладу.

2.Організація навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі; створення умов для розвитку, навчання і виховання дітей (матеріальні умови, навчально-методичне забезпечення).

3.Поняття про атестацію педагогічних працівників.7

7

10

Загальна характеристика основних напрямів діяльності керівника ДНЗ.

1.Організація медичного обслуговування дітей в ДНЗ.

2.Гарантія права дітей на безпечні та нешкідливі умови життєдіяльності, розвитку, виховання та навчання.

3.Методичні заходи з охорони праці.

5

9

11

Методична робота в дошкільному навчальному закладі.

1.Створення умов для безперервного навчання та ефективного підвищення кваліфікації працівників ДНЗ.

2.Самоосвіта педагогічних працівників дошкільного навчального закладу.

3.Основні завдання методичного кабінету.


7

9

12

Управління педагогічною взаємодією дошкільного навчального закладу і батьків.

1.Планування роботи ДНЗ з батьками

2.Підготовка та проведення різних форм роботи ДНЗ з батьками.

3.Соціально – педагогічний патронаж.


7

9

13

Організаційна структура та завдання органів управління дошкільною освітою.

1.Спеціаліст з питань дошкільної освіти – організатор дошкільної освіти в районі.

2. Підбір та розстановка кадрів в ДНЗ відповідно до типових питань нормативів.

3.Завдання та принципи атестації ДНЗ.


9

9

14

Управління інноваційною діяльністю в системі дошкільної освіти.

1.Завдання науково – методичного забезпечення системи дошкільної освіти.

2.Сучасні технології навчання дорослих в методичній роботі в системі дошкільної освіти.

3.Чинники інноваційної спрямованості освітньої діяльності.

9

9

всього

66

96

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Самостійна робота студентів, їх тематика
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу у вільний від аудиторних навчальних занять час

Самостійна робота студентів, їх тематика та обсяг
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу у вільний від аудиторних навчальних занять час

Етап Зміст навчальної діяльності
Робочим навчальним планом дисципліни «Сучасні технології викладання української мови» регламентується самостійна робота студентів...

Самостійна робота студентів, її тематика
...

Самостійна робота

Самостійна робота

Самостійна робота

САМОСТІЙНА РОБОТА

САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка