Скакун О. Ф.   Теорія держави і права


Скачати 325.68 Kb.
НазваСкакун О. Ф.   Теорія держави і права
Сторінка1/2
Дата16.06.2013
Розмір325.68 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Право > Документи
  1   2

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри Правознавства

Протокол №____1______

від «30» серпня 2010 р.

до робочої програми навчальної дисципліни Теорія держави і права

спеціальність 6.030402 Правознавство

форма навчання денна

всього годин (кредитів) 144/4

аудиторні заняття 68

лекції 34/0,9


семінарські 34/0,9

СРС 76/2,1Лекції
Семінарські

Самостійна робота студентів

Форма рубіжного контролю знань

Назва теми

Методичне забезпечення

Обсяг,

годин/ кредитів

Назва теми та її план

Методичне забезпечення

Обсяг,

Годин/ кредитів

Перелік тем і питань, внесених на самостійне опрацювання

Рекомендована література

Обсяг,

Годин/ кредитів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Заліковий кредит 1 ( 144 год/4 кредити)

Модуль 1 (84 год/2,3 кредити)

Змістовий модуль 1 (Наукознавчий та історичний аспекти ТДП. Поняття держави)

1.

Предмет ТДП

1.Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.2/0,06

Предмет ТДП

1. Поняття та система юридичної науки

2. Поняття та риси ТДП

3.Предмет ТДП

4. Функції ТДП

Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

2/0,06ТДП як фундаментальна наука

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.
6/0,16


Опитування,

заслуховування рефератів

2.

ТДП в системі суспільних і юридичних наук

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.


2/0,06

ТДП в системі суспільних і юридичних наук

  1. ТДП та суспільні науки

  2. ТДП в с-мі юрид. наук

  3. Формування ТДП як самостійної науки
Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

2/0,06

ТДП як навчальна дисципліна

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.


6/0,16


Опитування,

заслуховування рефератів

3.

Методологія ТДП

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.


2/0,06

Методологія ТДП

1. Методологія і методи в пізнанні держави і права

2.Загальнофілософські методи

3. Загальнонаукові методи

4. Спеціальні та юридичні методи пізнання


Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

2/0,06

Понятя та особливість юридичних методів пізнання держави і права

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.
6/0,16Опитування,

заслуховування рефератів4.

Походження держави і права

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.


2/0,06

Походження держави і права
1.Теорії походження держави і права

2. Влада і нормативне регулювання в первісній общині

3. Загальні закономірності виникнення держави і права

4. Ознаки держави, що відрізняють її від самоврядування первісної общини

5. Ознаки права, що відрізняють його від соціальних норм первісної общини

Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

2/0,06

Ознаки права, що відрізняють його від соціальних норм первісної общини

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.6 / 0,16


Опитування,

заслуховування рефератів

5.

Поняття держави

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.


2/0,06

Поняття держави

1. Поняття та ознаки держави

2. Державна влада:поняття і елементи

3. Типологія держави

4. Функції держави


Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

2/0,06


1.Цивілізаційний підхід до типологізації держави

2. Класифікація функцій держави

3. Внутрішні функції держави

4. Зовнішні функції держави

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.
6/0,16

Опитування,

заслуховування рефератів

6.

Форма держави

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.


4/0,11

Форма держави

1. Поняття і структура форми держави

2. Форма державного правління

3. Форма державного устрою

4. Державно-правовий режим

5. Міжнародні об’єднання держав

Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

4/0,11

Міжнародні об’єднання держав

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.6/0,16

Опитування,

заслуховування рефератів

7.

Механізм держави і державний апарат

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.


4 / 0,11

Механізм держави і державний апарат

1. Механізм д-ви і його структура

2. Поняття державного апарату

3.Принципи д-сті держапарату

4.Загальна х-ка органів держави

5. Організація влади на місцях

6. Державна служба та її види

Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

4 / 0,11

Державна служба та її види

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.
6/0,16

Опитування,

заслуховування рефератів

Захист модуля: контрольна робота
Всього:
18 / 0,518 / 0,548/1,3

84/2,3

Модуль 2 (60 год/1,7 кредити)

Змістовий модуль 2 (Загальне вчення про право)

9.

Поняття права

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.


4 / 0,11

Поняття права

1. Основні підходи до праворозуміння

2. Поняття права

3. Ознаки права

4. Функції права

5.Цінність права


Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

4 / 0,11

Основні підходи до праворозуміння


Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.6/0,16
10.

Право в системі соціального регулювання

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004

4 / 0,11

Право в системі соціального регулювання

1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм

2. Право і мораль

3.Право і політичні норми

4. Право і релігійні норми

5. Корпоративні норми і право

6. Право і технічні норми

Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

4 / 0,11

Співвідношення норм права та інших нормативних регуляторів суспільних відносин

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004


6/0,16
11.

Формування права та його джерела

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004

4 / 0,11

Формування права та його джерела

1.Правоутворення:поняття та етапи

2. Поняття форми права

3. Правовий звичай

4. Судовий прецедент

5. НП акт

6.НП договір

7. Принципи права та правова доктрина як джерела права

Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

4 / 0,11

Співвідношення понять «форма» та «джерело» права

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004


8/0,22
12.

Принципи права

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004

2/0,06

Принципи права

1. Поняття, риси та класифікація принципів права

2. Цивілізаційні принципи права

3. Загальні принципи права

4. Галузеві та міжгалузеві принципи права

Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

2/0,06

Принципи правових інститутів

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004


8/0,22
13.

Норми права

Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.


2/0,06

Норми права

1. Поняття та ознаки норм права

2. Види норм права

3. Структура норми права

4. Нетипові норми права

5. Співвідношення норми права і припису статті нпа

Мельничук О.Ф. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу ТДП (для студентів юридичних спец.) – Вінниця, 2003

2/0,06

Нетипові норми права: поняття, види


Скакун О.Ф.  Теорія держави і права - Х.: Консум, 2001.

2. Теорія держави і права/За ред.. Лисенкова С.Л. Копейчикова В.В.- К.: Юрінком Інтер,2004.
9/0,25


Опитування,

заслуховування рефератів

захист модуля: контрольна робота
Всього:
16/0,416/0,428 / 0,9

60/1,7
Всього за курс
34/0,934/0,976/2,1

144/4  1   2

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Реферат Теорія держави і права На тему: Метатеорія держави і права
Однак адміністративне, кримінальне, цивільне право – це галузі права. Вихідним матеріалом для них служить теорія права, що є складовою...

Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю., Слюсаренко О. Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник
Тема Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук

Реферат Теорія держави і права На тему: Реалізація і застосування права
Реалізація права – це здійснення юридично закріплених і гарантованих державою можливостей, проведення їх у життя в діяльності людей...

Реферат Теорія держави і права На тему: Порівняльне державознавство
На сучасному етапі під формою держави розуміють організацію державної влади та її устрій

Реферат Теорія держави і права На тему: Сутність держави
Категорія здатності і можливості означає уміння, основу або фізичну здатність здійснювати владу

Реферат Теорія держави і права На тему: Суспільство, держава і право
Перед тим, як розкривати поняття держави і права, слід дати загальну характеристику суспільства, адже держава є головним елементом...

Загальні положення про державу і право
В теорії держави і права існують різноманітні концепції виникнення держави (теологічна, патріархальна, договірна, психологічна, органічна,...

Реферат Теорія держави і права На тему: Правовідносини. ЗМІСТ Правовідносини
Правовідносини – це виникаючий на основі норм права суспільний зв'язок, учасники якого мають суб'єктивні права і юридичні обов'язки,...

Курс: “Теорія держави і права” КУРСОВА РОБОТА за темою: ”Теорія розподілу...
Загальні положення теорії розподілу влади Дж. Локка, Ш. Л. Монтеск’є, Ж. Ж. Руссо

Реферат Теорія держави і права На тему: Поняття правового регулювання...
Правова поведінка – це соціально значима усвідомлена поведінка індивідуальних і колективних суб'єктів, що регулюється нормами права...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка