Закон України «Про статус сільського, селищного, міського голови»


Скачати 426.5 Kb.
НазваЗакон України «Про статус сільського, селищного, міського голови»
Сторінка1/4
Дата03.06.2013
Розмір426.5 Kb.
ТипЗакон
obuch.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4


Проект

Закон України

«Про статус сільського, селищного, міського голови»

Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України визначає правовий статус сільського, селищного, міського голови, встановлює гарантії його діяльності, підстави та порядок притягнення до відповідальності.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про статус сільського, селищного, міського голови

Статус сільського, селищного, міського голови визначається Конституцією України, цим та іншими законами України.

Стаття 2. Правосуб’єктність сільського, селищного, міського голови

1. Сільський, селищний, міський голова є представником інтересів і головною посадовою особою територіальної громади села або кількох сусідніх сіл, селища, міста.

2. Сільський, селищний, міський голова головує на засіданнях відповідної сільської, селищної, міської ради, очолює її виконавчий комітет.

3. Сільський, селищний, міський голова здійснює свої функції та повноваження в межах визначених Конституціїєю та законами України, наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у вирішенні питань місцевого значення.

4. Діяльність сільського, селищного, міського голови забезпечується гарантіями, встановленими Конституцією України, цим та іншими законами України.

5. Сільський, селищний, міський голова вирішує питання місцевого значення під свою відповідальність, підстави, види та порядок притягнення до якої встановлюються Конституцією України, цим та іншими законами України.

6. Сільський, селищний, міський голова є посадовою особою місцевого самоврядування, на якого поширюється дія законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

7. Особливості правосуб’єктності Київського міського голови та Севастопольського міського голови визначаються законами про статус міст Києва та Севастополя.

Стаття 3. Виникнення і строк повноважень сільського, селищного, міського голови

1. Сільський, селищний, міський голова набуває свої повноваження в результаті обрання його відповідно на посаду сільського, селищного, міського голови членами відповідної територіальної громади у порядку визначеному Законом України «Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

2. Сільський, селищний, міський голова обирається членами відповідної територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільських, селищних, міських голів п’ять років.

3. Сільський, селищний, міський голова здійснює свої повноваження на постійній основі.

4. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні відповідної ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

розділ 2. Принципи правового статусу сільського, селищного, міського голови

Стаття 4. Система принципів правового статусу сільського, селищного, міського голови

1. У своїй діяльності сільський, селищний, міський голова зобов’язані керуватися наступними принципами:

1) служіння інтересам територіальної громади, визнання її первинним суб’єктом місцевого самоврядування;

2) гуманізму, визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю та головною метою місцевого самоврядування;

3) субсидіарності;

4) законності;

5) гармонічного поєднання інтересів жителів, територіальних громад, суспільства та держави;

6) публічності і прозорості;

7) несумісності статусу сільського, селищного, міського голови з деякими посадами та видами діяльності

8) дотримання норм службової етики у своїй діяльності;

9) непорушності повноважень сільського, селищного, міського голови;

10) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед територіальними громадами.

2. У своїй діяльності сільський, селищний, міський голова також зобов’язані керуватися іншими принципами місцевого самоврядування, передбаченими Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Встановлені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Законом принципи мають пряму дію у діяльності сільського, селищного, міського голови та суб’єктів, які забезпечують реалізацію його правосуб’єктності.

Стаття 5. Принцип служіння інтересам територіальної громади, визнання її первинним суб’єктом місцевого самоврядування

Принцип служіння інтересам територіальної громади, визнання її первинним суб’єктом місцевого самоврядування, означає, що територіальна громада є основним носієм прав на місцеве самоврядування, його функцій і повноважень, а також те, що сільський, селищний, міський голова, здійснюючи свої функції та повноваження, зобов’язаний виходити з пріоритетності інтересів територіальної громади, її конституційних прав на здійснення місцевого самоврядування.

Стаття 6. Принцип гуманізму, визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю та головною метою діяльності сільського, селищного, міського голови

Принцип гуманізму, визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю та головної мети місцевого самоврядування вимагає спрямованості безпосередньої діяльності сільського, селищного, міського голови як найбільш наближеної до жителів посадової особи на вирішення питань місцевого значення, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, оптимального врахування при здійсненні місцевого самоврядування інтересів окремих жителів та територіальних громад.

Стаття 7. Принцип субсидіарності у діяльності сільського, селищного, міського голови

Принцип субсидіарності передбачає, що розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та головними посадовими особами територіальних громад – сільськими, селищними, міськими головами здійснюється таким чином, щоб забезпечити максимальне наближення механізму надання послуг у сфері місцевого самоврядування, а також інших публічних (соціальних, житлово-комунальних, адміністративних та інших) послуг та процесу прийняття відповідних рішень, пов’язаних із вирішенням питань місцевого значення, до жителів водночас із достатністю організаційних, матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення належного обсягу та якості владних функцій.

Стаття 8. Принцип законності у діяльності сільського, селищного, міського голови

Принцип законності означає, що повноваження територіальної громади, органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови, способи та межі здійснення їх функцій та повноважень, способи захисту прав територіальних громад на місцеве самоврядування та сфери повноважень цих суб’єктів місцевого самоврядування визначаються на підставі Конституції та законів України.

Стаття 9. Принцип гармонічного поєднання інтересів жителів, територіальної громади, суспільства та держави у діяльності сільського, селищного, міського голови

1. Принцип гармонічного поєднання інтересів жителів, територіальної громади та суспільства означає, що при здійсненні своїх функцій та повноважень сільський, селищний, міський голова зобов’язаний діяти в інтересах територіальних громад та суспільства, а не в своїх особистих інтересах чи в корисливих цілях, інтересах близьких родичів чи свояків або приватних інтересах окремих осіб чи групи осіб з метою отримання з цих дій прямої чи непрямої особистої вигоди, але при цьому не повинно бути нанесено шкоди національним інтересам України.

2. Якщо сільський, селищний, міський голова, члени його сім’ї, близькі родичі або свояки мають безпосередні або непрямі особисті інтереси при вирішенні питань місцевого значення, які виникають в процесі їх діяльності, а також при здійсненні функцій та повноважень місцевої ради, на засіданнях якої він в силу свої посади головує та виконавчих органів цих рад, він зобов’язаний заявити про наявність таких інтересів до проведення обговорення та голосування з цих питань. У цьому випадку, такий сільський, селищний, міський голова має отримуватися від будь-якої участі в обговоренні або голосуванні з питання, у вирішенні якого в нього є безпосередня або непряма особиста заінтересованість.

Стаття 10. Принцип публічності і прозорості у діяльності сільського, селищного, міського голови

Принцип публічності і прозорості означає, що здійснення місцевого самоврядування, видання розпоряджень сільським, селищним, міським головою з усіх питань, що належать до його компетенції, здійснюється відкрито і прозоро. Його розпорядження обов’язково оприлюднюються у порядку, встановленому законом.

Стаття 11. Принцип поєднання діяльності сільського, селищного, міського голови з виконанням виробничих або службових обов’язків

1. Сільський, селищний, міський голова не має права суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час, а також займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від неї прибуток, якщо інше не передбачено законом.

2. Сільський, селищний, міський голова зобов’язані виконувати вимоги чинного законодавства щодо обнародування або контролю за їх безпосередніми або непрямими особистими інтересами, іншими посадами, які вони займають та публічними функціями, які вони виконують, а також діяльністю, якою вони займаються, свого майнового стану та змін у ньому.

Стаття 12. Принцип несумісності статусу сільського, селищного, міського голови з деякими посадами та видами діяльності

1. Сільський, селищний, міський голова не може мати іншого представницького мандата.

2. Сільський, селищний, міський голова не може використовувати свій мандат в цілях, не пов’язаних із здійсненням своїх функцій та повноважень.

Стаття 13. Принцип дотримання норм службової етики у діяльності сільського, селищного, міського голови

1. Сільський, селищний, міський голова як представник інтересів територіальної громади, здійснюючи свої функції та повноваження, повинен дотримуватися таких правил службової етики:

1) керуватися інтересами жителів, територіальної громади, суспільними та загальнодержавними інтересами;

2) не використовувати свій мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, конфіденційних відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя сільського, селищного, міського голови, депутатів місцевої ради або виборців, що охороняється законом, чи стали їм відомі у зв’язку з виконанням встановлених законом повноважень;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ними своїх повноважень.

2. Регламентом відповідної місцевої ради чи статутом відповідної територіальної громади можуть бути встановлені також інші правила службової етики сільського, селищного, міського голови, заходи впливу щодо осіб, які порушують ці правила.

Стаття 14. Принцип непорушності повноважень сільського, селищного, міського голови

1. Сільський, селищний, міський голова наділений усією повнотою функцій та повноважень, передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не може обмежити функції та повноваження сільського, селищного, міського голови інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України.

2. Територіальні громади, місцеві ради, їх органи та посадові особи, місцеві органи виконавчої влади, керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення сільським, селищним, міським головою їх функцій та повноважень.

3. Сільський, селищний, міський голова не несе відповідальності за виступи на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

4. На час виконання передбачених Конституцією України, цим та іншими законами України функцій та повноважень сільському, селищному, міському голові надається відстрочка від призову на строкову військову чи альтернативну (невійськову) службу. У зв’язку з своєю діяльністю сільський, селищний, міський голова також звільняється від проходження навчальних зборів.

Стаття 15. Принцип підзвітності, підконтрольності та відповідальності сільського, селищного, міського голови перед територіальною громадою

1. Принцип підзвітності, підконтрольності та відповідальності сільського, селищного, міського голови перед територіальною громадою полягає в тому, що при здійсненні своїх функцій та повноважень він є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою. Він періодично, але не менш як два рази на рік, зобов’язаний інформувати територіальну громаду про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, вирішення яких віднесене до його компетенції, звітує перед територіальною громадою про свою діяльність.

2. Форми та порядок звітування сільського, селищного, міського голови перед територіальною громадою, здійснення контролю за їх діяльності, а також підстави та види відповідальності сільського, селищного, міського голови, порядок його притягнення до відповідальності встановлюються Конституцією України, цим та іншими законами України.

3. У випадку наявності підстав для відповідальності сільського, селищного, міського голови перед територіальною громадою має застосовуватися принцип презумпції винуватості цього суб’єкта місцевого самоврядування.

Стаття 16. Документи та знаки, що засвідчують статус сільського, селищного, міського голови

1. Після набуття сільським, селищним, міським головою повноважень йому видаються посвідчення і нагрудний знак.

2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків сільського, селищного, міського голови, а також Положення про них затверджуються Верховною Радою України.

Розділ ІII. Правовий статус сільського, селищного, міського голови як ПРЕДСТАВНИКа ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ та її головної посадової особи

Стаття 17. Права та обов’язки сільського, селищного, міського голови як представника інтересів територіальної громади та її головної посадової особи

1. Здійснюючи свої функції, сільський, селищний, міський голова має право:

1) офіційно представляти своїх виборців та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання місцевого самоврядування;

2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території відповідного села, селища, міста;

3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими пунктом   1 частини першої цієї статті, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних, правозахисних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси жителів та територіальних громад, вимагати їх вирішення;

4) доступу до засобів масової інформації комунальної та державної форми власності з метою оприлюднення результатів власної діяльності та інформування про свою роботу;

5) вносити на розгляд органів і організацій, передбачених пунктом   1 частини першої цієї статті, та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з їхніми повноваженнями відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.

2. При здійсненні своїх функцій сільський, селищний, міський голова має також право:

1) на службове звернення та службовий запит до посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян з питань виконання своїх повноважень у виборчому окрузі;

2) на невідкладний прийом посадовими та службовими особами органів державної влади, усіх органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, що знаходяться або зареєстровані на території відповідного села, селища, міста;

3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

3. Здійснюючи свої функції, сільський, селищний, міський голова зобов’язаний:

1) підтримувати зв’язок з жителями, відповідною територіальною громадою, своїми виборцями, органами самоорганізації населення, трудовими колективами і громадськими організаціями, а також колективами підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про свою роботу, роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються їх діяльності та життя їх села, селища або міста, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги жителів – членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.
  1   2   3   4

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

ОСНОВНІ НОВЕЛИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ ТА СТАТУС СУДДІВ»
України «Про судоустрій» та «Про статус суддів». Новий Закон набув чинності з момен­ту оприлюднення, а окремі його положення вступатимуть...

Відкритий лист до Президента України В. Ф. Януковича Шановний пане Президент!
«правопорядок», вигідний олігархічним кланам, а не суспільству і громадянам України. Промовистими прикладами таких законів є закон...

Закон України„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального...
Режим роботи : Пн. Чт з 00 до 17. 00 Пт з 00 до 15. 45 Перерва з 12-00 до 12-45 Вх. Сб. Нд

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РОЗПОРЯДЖЕНН Я МІСЬКОГО ГОЛОВИ
України з метою поліпшення роботи з документами, підвищення рівня виконавської дисципліни, удосконалення контролю за виконанням актів...

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Зняти з контролю рішення виконкому селищної ради, розпорядження та доручення селищного голови, що видавалися протягом 2003- 2011...

НАКА З
На виконання розпорядження міського голови від 28. 12. 2012 р. №205Р “Про призначення стипендій міського голови “Обдарованість”

ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення

ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки...

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
«Про тимчасове здійснення повноважень Вознесенського міського голови», розпорядження міського голови керуючись статтею 40, частиною...

Закон України «Про органи самоорганізації населення»
Цей Закон визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка