ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ПО ВТРАТІ ГОДУВАЛЬНИКА


НазваПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ПО ВТРАТІ ГОДУВАЛЬНИКА
Дата16.04.2013
Розмір73.2 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Право > Документи
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ПО ВТРАТІ ГОДУВАЛЬНИКА

Пенсія у зв”язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім”ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, які померли (загинули) в період проходження строкової військової служби незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв”язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника чи ні, з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. Якщо цей термін пропущений, то пенсія призначається з дня звернення за її призначенням.

Батьки і чоловік ( дружина ) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв”язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Непрацездатними членами сім”ї вважаються:

 1. чоловік ( дружина ), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли

пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону України “Про загальнообов”яз-

кове державне пенсійне страхування”;

 1. діти ( у тому числі діти, які народилися до закінчення 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І- ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

 1. чоловік ( дружина ), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років.

До членів сім”ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться непрацездатні особи, якщо вони :

 • були на повному утриманні померлого годувальника;

 • одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Члени сім”ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв”язку з втратою годувальника.

Положення цього Закону, що стосуються сім”ї померлого, відповідно поширюються і на сім”ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку. Якщо померла особа не була застрахованою за Законом України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування” або на день смерті не мала страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності, такій особі призначається державна соціальна допомога.

Якщо годувальник помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, пенсія призначається за Законом України “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

У таблиці наведено категорії осіб, які належать до непрацездатних членів сім”ї померлого, та умови, за яких вони вважаються такими, що перебували на утриманні годувальника:

Категорія осіб

Умова

Особливості призначення пенсіїЧоловік (дружина),

батько, мати померло-

го годувальника


Вони є інвалідами

Пенсію призначають, якщо зазначені особи:

- були на повному утриманні померлого;

- одержували від нього допомогу, що була для них

постійним і основним джерелом засобів до існування;

- не були на утриманні померлого, але у зв”язку з його смертю втратили джерело засобів до існування

(таку втрату встановлюють у судовому порядку)


Вони досягли пен-

сійного віку(чол.-60

років, жін.-55років)

Діти померлого году-


вальника (у тому числі діти, які наро- дилися не пізніше 10 місяців з дня його смерті)Їм не виповнилося

18 років

1.Пенсію призначають незалежно від того, чи були

вони на утриманні померлого.

2.Право на пенсію зберігається, навіть, якщо дітей

буде усиновлено.

3.Усиновлені діти мають право на пенсію нарівні з

рідними.

4.Пасинок (падчерка) мають право на пенсію нарівні

з рідними дітьми,якщо вони не одержували алімен-

тів від батьків.


Незалежно від віку,

якщо вони стали

інвалідами до 18 ро-

ків

Діти померлого стар-


ші 18 років, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних

закладах I-IV рівнів

акредитації та профе-

сійно-технічних нав-чальних закладах

До закінчення ними


навчальних закла-

дів, але тільки до

досягнення ними

23 років

1.Пенсію призначають незалежно від того,чи були вони на утриманні померлого.

2.З 1 січня 2004 року не мають права на призначен-

ня пенсії у зв”язку із втратою годувальника діти

померлого у віці старші за 18 років, які навчаються

у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації з вечірньою та заочною формою навчання, навіть за умови, що в цей період вони не

працюють.Діти-сироти (у яких


померли обоє батьків)

До досягнення

ними 23 років неза-

лежно від того, нав-

чаються вони чи ніПенсію призначають незалежно від того, чи були


вони на утриманні обох чи лише одного з померлих

батьків.


Чоловік (дружина), а за їх відсутності - один

з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабу-

ся померлого годува-

льника

Незалежно від віку


і працездатності,

якщо він (вона) не

працюють та догля-

дають за дитиною

померлого годуваль-

ника до досягнення

нею (ними) 8 років


Пенсію призначають, якщо зазначені особи:

- були на повному утриманні годувальника;

- або одержували від нього допомогу, що була для

них постійним і основним джерелом засобів до

існування.Пенсія у зв”язку із втратою годувальника призначається одна на всіх членів сім”ї, які мають право на неї, і розподіляється між непрацездатними членами сім”ї рівними частками. За бажанням пенсіонера може бути виділено його частку пенсії, яка виплачуватиметься окремо. Пенсія у зв”язку із втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім”ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім”ї, які досягли пенсійного віку – довічно.

Розмір пенсії у зв”язку із втратою годувальника визначається у такому порядку:

Кількість непрацездатних


членів сім”ї

Розмір пенсії

1

50% пенсії за віком померлого годувальника


2 і більше

100% пенсії за віком померлого годувальника
Дітям-сиротам пенсія у зв”язку із втратою годувальника призначається, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Крім того, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року №265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”, у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат ( з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, суми індексації, та ін. доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб, яким призначено пенсію у зв”язку із втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім”ї 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Додатково повідомляємо, що у зв”язку з набранням чинності 1 січня 2006року Закону України “Про внесення змін до ЗУ”Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на одночасне призначення та виплату пенсії в разі втрати годувальника (якщо має право на її призначення) органами управлінь Пенсійного фонду та державної соціальної допомоги відповідно до Закону України ”Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” регіональними управліннями праці та соціального захисту населення.

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням. Для цього до управління необхідно надати наступні документи:

 1. Заява про призначення державної соціальної допомоги.

 2. Паспорт заявника(інваліда з дитинства,одного з батьків дитини-інваліда,опікуна,пік-

лувальника), копія та оригінал.

 1. Свідоцтво про народження дитини-інваліда, копія та оригінал.

 2. Ідентифікаційний код заявника.

 3. Довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна,піклувальника та дитини-інваліда.

 4. Довідка з місця навчання дитини-інваліда.

 5. Відомості про роботу інваліда з дитинства.

 6. Довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у встановлено-

му порядку.

 1. Довідка з Пенсійного фонду про припинення виплати пенсії по інвалідності та приз-

начення пенсії в разі втрати годувальника.

 1. Рахунок банку, на який буде перераховуватись допомога.

Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування. Один з непрацюючих батьків,усиновителів, опікун чи піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років, додатково подають довідку про те, що вони не працюють та не займаються підприємницькою діяльністю.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Призначення пенсії: як правильно подати документи?
Пенсійний фонд змінив Порядок подання та оформлення документів для призначення пенсій

ЗАКОН УКРАЇНИ
Установлено, що у 2007 році перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 цього Закону провадиться з урахуванням не...

ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ
Закону подається працівником(членом його сім’ї у зв’язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фону України у районах,...

Категорії осіб, які можуть брати добровільну участь в пенсійній системі
Відповідний період буде враховано при призначенні пенсії в Україні, а також в інших державах, з якими укладено міждержавні угоди,...

Чим ближче до пенсії тим частіше замислюється людина, а що вона за життя заробили на старість?
Однією з основних умов включення періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії згідно з чинним законодавством...

3. 40 грн. (три гривні 40 коп.)
Управління ПФУ в Дніпровському р-ні. м. Києва про поновлення пропущеного строку, зобов’язання здійснити перерахунку пенсії, нарахування...

ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання причин пропущення строку для звернення...
Закону України №2195-ІV від 18. 11. 04 «Про соціальний захист дітей війни» (далі-Закон), є дитиною війни, у зв’язку з чим, мені на...

Про передачу у власність та надання в оренду громадянам земельних ділянок
Змінити цільове призначення земельної ділянки житлової та громадської забудови площею 1200,0 кв м по вул. Тульській, 29 на цільове...

9. Загальні положення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
України, визначення розмірів земельного податку та інших цілей і проводиться для земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони...

Чому застраховані особи несвоєчасно отримують допомогу по тимчасовій...
Закон) надають гарантоване державою матеріальне забезпечення громадянам, у тому числі у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу)...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка