Наказом Східно-Чорноморської рибоохорони від "01" листопада 2012 року №147-ОД


Скачати 422.22 Kb.
НазваНаказом Східно-Чорноморської рибоохорони від "01" листопада 2012 року №147-ОД
Сторінка2/3
Дата05.03.2013
Розмір422.22 Kb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Право > Документи
1   2   3
Профільні питання (за посадою державного службовця)


IV. Питання, що стосуються функціональних повноважень

відділу фінансування бухгалтерського обліку та звітності:
1. В чому полягає та яким документом затверджена стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки (постанова КМУ від 16.01.2007р. № 34).

2. З якого року передбачено застосування в бюджетній сфері національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі економіки (постанова КМУ від 16.01.2007р. № 34).

3. Якими нормативно-правовими документами необхідно керуватись бюджетним установам при веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності в 2012 році (постанова КМУ від 16.01.2007р. № 34).

4. Перелічити документи, що застосовуються в процесі виконання бюджету (наказ Мінфіну від 28.01.2002р. № 57).

5. Форма штатного розпису бюджетної установи (наказ Мінфіну  від 28.01.2002р. № 57).

6. В яких випадках проведення інвентаризації являється обов’язковим) (наказ Мінфіну від 11.08.1994р. № 69).

7. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228).

8. Яким чином та на підставі чого проводиться оцінка виконання головним бухгалтером своїх повноважень (наказ Мінфіну України від 01.12.2011р. № 1537).

9. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

10. Бюджетна програма ( стаття 2 Бюджетного кодексу України). 

11. Як класифікуються видатки бюджету (стаття 10 Бюджетного кодексу України).  

12. За наявності чого здійснюються будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету (стаття 23.1 Бюджетного кодексу України). 

13. Нецільове використання бюджетних коштів (стаття 119 Бюджетного кодексу України). 

14. Бухгалтерські проводки з визначення фінансового результату за загальним фондом (наказ ДКУ від 10.07.2000р. № 61).

15. Бухгалтерські проводки з визначення фінансового результату за спеціальним фондом (наказ ДКУ від 10.07.2000р. № 61).

16. Перелічити заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за виявлені бюджетні правопорушення (стаття 118 Бюджетного кодексу України).

17. Розмір Єдиного соціального внеску при утриманні з заробітної плати та нарахуванні на фонд заробітної плати за умови державної служби (Закон України "Про збір та облік Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010р. № 2464-VI).

18. В якому нормативно-правовому акті визначено умови та структуру оплати праці працівників територіальних органів виконавчої влади (постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268).

19. Основні завдання бухгалтерської служби бюджетної установи (постанова КМУ від 26.01.2011р. № 59).

20. Права бухгалтерської служби бюджетної установи (постанова КМУ від 26.01.2011р. № 59).

21. Відповідальність Головного бухгалтера (постанова КМУ від 26.01.2011р. № 59).

22. На який строк може бути здійснено передплату періодичних видань за рахунок коштів державного бюджету (постанова КМУ від 09.10.2006р. № 1404).

23. Обмеження щодо придбання меблів за кошти державного бюджету (постанова КМУ від 04.04.2001р. № 332).

24. Заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів (постанова КМУ від 22.10.2008р. № 943).


V. Питання, що стосуються функціональних повноважень

Сектору юридичної роботи:
1. Основні завдання Державного агентства рибного господарства України (Положення про Державне агентство рибного господарства України від 16.04.2011р. № 484).

2. Основні нормативно-правові акти, що регулюють роботу рибної галузі.

3. Основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005р. № 2806-IV).

4. Правовий режим майна державних підприємств, а також бюджетних установ (стаття 141 Господарського кодексу).

5. Роль та повноваження юридичної служби в органах виконавчої влади

(постанова КМУ від 26.11.2008р. № 1040).

6. Визначення порушення права власності на тваринний світ (стаття 50 КУпАП).

7. Державне агентство рибного господарства України в системі центральних органів виконавчої влади (Положення про ДАРГУ від 16.04.2011р. № 484).

8. Державна політика України щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС (ЗУ "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС від 18.03.2004р. № 1629-IV).

9. Пріоритетні сфери адаптації законодавства України до законодавства ЄС на першому етапі (ЗУ "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС (розділ V) від 18.03.2004р. № 1629).

10. Завдання адміністративного судочинства (КАСУ).

11. Органи уповноважені розглядати трудові спори (стаття 221 КЗпП України).

12. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення (стаття 284 КУпАП).

13. Поняття і види правочинів (стаття 202 Цивільного кодексу України).

14. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення (стаття 277 КУпАП).

15. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення (стаття 293 КУпАП).

16. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ (стаття 17 КАСУ).

17. Порядок вивільнення працівників (стаття 492 КЗпП України).

18.Строки для застосування дисциплінарного стягнення (стаття 148 КЗпП України).

19. Основні завдання Кодексу законів про працю (стаття 1 КЗпП України).

20. Поняття та сторони колективного договору (статті 10,12 КЗпП України).

21. Поняття та строки трудового договору (статті 21, 23 КЗпП України).

22. Повноваження прокурора (стаття 35 ЗУ «Про прокуратуру»).

23. Порядок пред’явлення претензія (стаття 6 Господарського процесуального кодексу).

24. Припинення юридичної особи (статті 104, 105 ЦК України, стаття 33 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»).

25. Джерела фінансування бюджету (стаття 15 Бюджетного кодексу).

26. Види адміністративних стягнень (стаття 24 КУпАП).

27.Загальні засади цивільного законодавства, акти цивільного законодавства України (статті 3,4 ЦК України).

28. З якого віку може наставати адміністративна відповідальність і з якого віку може накладатись штрафна громадян ( стаття 12 КУпАП).

29. Трудова дисципліна. Обов’язки працівників (ст.ст.139- 140 КЗпП України).

30. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14 ЗУ "Про державну службу").


VI. Питання, що стосуються функціональних повноважень

Сектору роботи з персоналом:
1. Основні завдання кадрової служби центрального органу виконавчої влади (постанова КМУ від 02.08.1996р. № 912).

2. Основні етапи проведення конкурсу та іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців (постанова КМУ від 15.02.2002р.  № 169).

3. Порядок обчислення стажу державної служби (постанова КМУ від 03.05.1994р. № 283).

4. Підвищення кваліфікації державних службовців (постанова КМУ від 07.07.2010р. № 564, ст. 29 ЗУ "Про державну службу").

5. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14 ЗУ "Про державну службу").

6. Просування по службі державного службовця (стаття 27 ЗУ "Про державну службу").

7. Порядок ведення особових справ державних службовців (постанова від 25.05.1998р. № 731).

8. Трудова дисципліна. Обов’язки працівників (КЗпП України, стаття 28 ЗУ "Про державну службу").

9. Формування кадрового резерву для державної служби (постанова КМУ від 28.01.2001р. № 199).

10. Підстави припинення трудового договору (стаття 36 КЗпП України).

11. Трудові книжки (стаття 48 КЗпП України, Інструкція про порядок ведення трудових книжок).

12. Організація та проведення атестації державних службовців. Один раз на скільки років проводиться атестація державних службовців (постанова КМУ від 28.12.2000р. № 1922).

13. Відповідно до чого присвоюється ранг державному службовцю. Ким присвоюються ранги, які відповідають посадам третьої-сьомої категорій посад (стаття 26 ЗУ "Про державну службу").

14. Скільки років повинен відпрацювати державний службовець в державних органах для отримання додаткової оплачуваної відпустки за вислугу років. Порядок і умови надання таких відпусток. (стаття 35 ЗУ "Про державну службу" (постанова КМУ від 27.04.1994р. № 250).

15. Залежно від чого державному службовцю встановлюється надбавка за вислугу років. У яких розмірах (стаття 33 ЗУ "Про державну службу").

16. Протягом скількох тижнів з дня переведення на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток (стаття 114 КЗпП України).

17. Порядок вивільнення працівників (стаття 492 КЗпП України).


VII. Питання, що стосуються функціональних повноважень

керівників територіальних відділів та їх заступників:
1. Що таке рибогосподарський водний об'єкт(статті 1 та 13 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів").

2. Що забороняється при носінні та застосуванні вогнепальної зброї (пункт 5.4 наказу Держкомрибгоспу України від 15.06.1998р. № 86).

3. За якою статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення притягують до відповідальності за експлуатацію на водних об’єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням (стаття 86-1 КУпАП).

4. Види адміністративних стягнень (стаття 24 КУпАП).

5. В яких випадках співробітниками органів рибоохорони, може бути застосована вогнепальна зброя (пункт 5.6 наказу Держкомрибгоспу України від 15.06.1998р. № 86).

6. Що таке грубе порушення правил рибальства? За якою статтею Кодексу України про адміністративне правопорушення притягуються до відповідальності особи, які вчинили грубе порушення правил рибальства (частина 4 статті 85 КУпАП).

7. Кому в органах рибоохорони надано право розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень (стаття 240 КУпАП).

8. За якою статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення притягують до відповідальності за невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів рибоохорони та санкції до правопорушників (стаття 188-5 КУпАП).

9. Що таке прибережна захисна смуга. Яка її ширина (стаття 1 та 88 Водного Кодексу України; стаття 60 Земельного Кодексу України).

10. Який порядок притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінардних статутів за порушення правил рибальства (стаття 15 КУпАП).

11. За якими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено розгляд справ про адміністративні правопорушення, посадовими особами органів рибоохорони (частина 3 статті 85, статті 50, 86-1, 91-2 та 188-5 КУпАП).

12. З якого віку може наставати адміністративна відповідальність і з якого віку може накладатись штраф на громадян (стаття 12, 24-1 КУпАП).

13. Що таке регулювання рибальства та промислу водних біоресурсів (пункт 1 Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005р. № 623/404, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2005р. за № 1458/11738).

14. Яка ширина виключної (морської) економічної зони України (стаття 2 Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України").

15. За якою статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення притягують до відповідальності за виготовлення чи збут заборонених знарядь добування тваринного або рослинного світу (стаття 85-1 КУпАП).

16. За якими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення органам рибоохорони надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення (за ч.3 ст.85, ч.4 ст.85, ч.5 ст.85, ст.85-1, ст.88-1, ст.50, 86-1,91-2,164,188-5, 90).

17. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення (ст. 256 КУпАП).

18. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст. 277 КУпАП ).

19. Місце розгляду справ про адміністративні правопорушення (ст. 276 КУпАП).

20. Порядок заповнення квитанцій інспекторами рибоохорони (ст. Інструкція щодо застосування і заповнення квитанцій при стягненні штрафів (готівкою) на місці скоєння адміністративних правопорушень затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України 12.03.2004р. № 75).

21. Дії інспекторів рибоохорони при виявленні порушень правил рибальства (п. 4 Порядку проведення рибоохоронних рейдів і дій інспекторів органів рибоохорони при виявлені порушень правил рибальства, затверджений наказом Державного комітету рибного господарства України 06.12.1999р. № 158).

22. Які необхідно подати документи користувачам риби та інших водних біоресурсів для одержання дозволу на здійснення науково-дослідного (контрольного) лову риби та інших водних біоресурсів (пункт 5 Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005р. № 623/404, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2005р. за № 1458/11738).

23. Які необхідно подати документи користувачам риби та інших водних біоресурсів для реєстрації дозвільних документів на здійснення промислового лову риби та інших водних біоресурсів на умовах спеціального використання риби та інших водних біоресурсів (пункт 4 Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005р. № 623/404, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2005р. за № 1458/11738).

24. На які водойми не поширюється дія Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах (пункт 1.2 Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженої наказом Держкомрибгоспу України від 15.01.2008р. № 4, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.01.2008р. за № 64/14755).

25. Які документи необхідні для отримання квоти іхтіологічній службі управління для проведення контрольних ловів (пункт 3 Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005р. № 623/404, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2005р. за № 1458/11738).

26. Для яких видів господарської діяльності можуть надаватися водокористувачам в оренду водні об'єкти (їх частини) (стаття 51 Водного Кодексу України).

27. Терміни подачі планів роботи органів рибоохорони (наказ Держкомрибгоспу України від 24.01.2011р. № 52).

28. Які водні об’єкти належать до водних об’єктів загальнодержавного значення, а які до місцевого (стаття 5 Водного Кодексу України).

29. Який порядок встановлення лімітів на рибогосподарських водоймах (їх частинах) (пункт 2 Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005р. № 623/404, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.2005р. за № 1458/11738).

30. З якою метою впроваджується Режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта (пункт 1 Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженої наказом Держкомрибгоспу України від 15.01.2008р. № 4, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.01.2008р. за № 64/14755).

31. Пояснити термін анадромні види риб (ст. 1 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»).

32. Пояснити термін катадромні види риб (ст. 1 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»).

33. Пояснити термін меліоративний відлов (п. 2. Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 08.12.1998р. № 164, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.03.1999р. за № 147/3440).

34. Пояснити термін відтворення водних біоресурсів (ст. 1 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»).

35. Пояснити терміни любительське та спортивне рибальство (п. 2.1. Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999р. № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28.04.1999р. за № 269/3562).

36. Пояснити термін дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів (п. 3. Постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992р. № 459 Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення).

37. Перелік необхідних документів для реєстрації талона на здійснення промислового лову риби та інших водних живих ресурсів ( п. 4.2. Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005р. № 623/404, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2005р. за № 1458/11738).

38. Вказати якими нормативними документами регламентується мінімальний розмір риб дозволених до вилову у Чорному морі (Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 08.12.1998р. № 164, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.03.1999р. за № 147/3440, Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999р. № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28.04.1999р. за № 269/3562).

39. Види рибоводно – меліоративних робіт (п. 6.1.4. Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 08.12.1998р. № 164).

40. Які знаряддя лову маркіруються мітками встановленого зразка (п. 6.1.8. Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 08.12.1998р. № 164).

41. Підстави для розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення Правил рибальства користувачем (п. 1.3. Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерством навколишнього природного середовища від 12.07.2004р. № 243/273, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 12.11.2004р. за № 1446/10045).

42. Порядок створення культурних рибних господарств (п. 3.10. Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999р. № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28.04.1999р. за № 269/3562).

43. Порядок скасування талонів на здійснення промислового лову риби та інших водних живих ресурсів (п. 8.1. Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005р. № 623/404, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2005р. за № 458/11738).

44. Проведення повного біологічного аналізу (Методика іхтіологічних робіт).

45. Які існують способи виміру довжини тіла риб (Методика іхтіологічних робіт).

46. Призупинення дії Режиму спеціального товарного рибного господарства (п.3.1. Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженої наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008р. N 4, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2008р. за N 64/14755).

47. Скасування дії Режиму спеціального товарного рибного господарства (п.3.3. Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженої наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008р. N 4, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2008р. за N 64/14755).

48. Порядок розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення Правил рибальства користувачем (п. 3. Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерством навколишнього природного середовища від 12.07.2004р. № 243/273, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 12.11.2004р. за № 1446/10045).

49. Перелік необхідних документів для проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів, пов'язаних з подальшим уселенням їх у рибогосподарський водний об'єкт (п. 2.1. Інструкції про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 08.06.2004р. N 215, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.09.2004р. за N 1142/9741).

50. Методи підрахунку зарибку при зарибленні рибогосподарських водних об’єктів (п. 4.1. Інструкція про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 08.06.2004р. N 215, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.09.2004р. за N 1142/9741).

51. Перечислити основні розділи, які повинно містити науково-біологічного обґрунтування, щодо рибогосподарського водного об'єкта (його ділянки), на якому створюється СТРГ (п. 2.1.3. Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженої наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008р. N 4, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2008р. за N 64/14755).

52. Пояснити термін туводні види водних живих ресурсів (Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженої наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008р. N 4, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.2008 р. за N 64/14755).

53. Аналіз видового складу виловів водних біоресурсів (Методика іхтіологічних робіт).

54. У яких випадках відшкодовуються збитки заподіяні рибному господарству, внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних живих ресурсів (п. 1.4. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерством навколишнього природного середовища від 12.07.2004р. № 243/273, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 12.11.2004р. за № 1446/10045).

55. Вказати якими нормативними документами регламентуються відносини у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу (Закон України про Червону книгу України, Правила рибальства).

56. Порядок визначення розміру вічка сітних знарядь лову ( п. 19 Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 08.12.1998р. № 164);

57. Що вивчає наука іхтіологія.

58. Перелік видів риб занесених до Червоної книги України, яки мешкають у Чорному морі (Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Національна Академія наук України «Червона книга України. Тваринний світ». Київ. Вид.: «Глобалконсалтинг», 2009р.).

59. Перелічити промислові види риб у Чорному морі (п. 17 Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 08.12.1998р. № 164).

60. Якими знаряддями лову дозволено проводити любительське та спортивне рибальство (п. 4.1.1. Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999р. № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28.04.1999р. за № 269/3562).

1   2   3

Схожі:

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник Східно-Чорноморської рибоохорони
Провести навчальні семінари з керівниками структурних підрозділів управління, на яких розглянути основні положення та вимоги законодавчих...

НАКАЗ
Ських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України...

І. Обґрунтування необхідності прийняття змін до бюджету міста
Нетішинської міської ради VІ скликання від 10 січня 2012 року №20/406 «Про бюджет міста Нетішина на 2012 рік», висновки постійної...

СХІДНО-ЧОРНОМОРСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ...
З метою забезпечення сприятливих умов для відтворення калкана чорноморського, на підставі ст. 38 Закону України «Про тваринний світ»,...

ЗАКОН УКРАЇНИ
З 20 листопада 2012 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI

Начальнику відділу освіти Петрівської районної
Згідно з наказом начальника відділу освіти від 11 червня 2012 року №219 із 08 по 19 жовтня 2012 року проводилася атестація Ганнівської...

20 листопада 2012 року. Вартість публікації 1 сторінки – 25 грн
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана будуть прийматися до 20 листопада 2012 року. Вартість публікації...

Інформація про роботу Молодіжної ради Херсонської обласної організації...
Протягом листопада 2012 року вересня 2013 року робота Молодіжної Ради Херсонської обласної організації профспілки реалізовувалась...

Інформація ОТРИМУЙТЕ БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ АВТОМАТИЧНО
України наказом №1178 від 21. 09. 2011 року затвердило новий порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають...

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка