Фахове вступне випробування з української мови є не тільки перевіркою теоретичних знань і практичних навичок абітурієнтів, які здобувають


НазваФахове вступне випробування з української мови є не тільки перевіркою теоретичних знань і практичних навичок абітурієнтів, які здобувають
Сторінка6/13
Дата02.03.2013
Розмір1.66 Mb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Новаторство прози Марка Вовчка

Питання авторства Марка Вовчка в літературознавстві. Мала проза Марка Вовчка українською мовою: специфіка оповіді, образ оповідача, художня специфіка. Марко Вовчок - продовжувачка традицій попередників (Г. Квітка-Основ’яненко, М. Гоголь, Т. Шевченко). “Народні оповідання” Марка Вовчка як якісно нове явище в українській прозі: проблематика; образ жінки-трудівниці; гнівний осуд кріпосництва. Народність художніх засобів оповідань

Твори романтично-баладного характеру, їх художні особливості. Поетика українських повістей письменниці. Жанри й тематика творів Марка Вовчка російською мовою. Творчість Марка Вовчка російською мовою, її тематично-художня специфіка. Формування принципу художнього психологізму у прозі Марка Вовчка. Значення творчості Марка Вовчка для розвитку української літератури.

Проблематика та жанрово-стильові особливості творчості Леоніда Глібова.

Основні етапи життєвого шляху письменника. Педагогічна діяльність Леоніда Глібова. Традиції та новаторство Глібова-байкаря. Художні особливості лірики письменника. Традиції та новаторство автора в жанрі загадок, акровіршів.
Проблематика та жанрово-стильові особливості творчості Анатоля Свидницького

Основні етапи життєвого шляху письменника. Характерні риси поезії Анатоля Свидницького. Художні особливості малої прози. “Люборацькі”: поетика, жанрова специфіка твору. Історія написання і видання. Композиційні особливості “Люборацьких”. Особливості типізації та індивідуалізації персонажів. Проблематика. Місце твору в спадщині А. Свидницького та в європейському і українському літературному процесі.

Художня специфіка поетичної творчості Степана Руданського.

Новаторство Степана Руданського у створенні гуморесок, у розробці фольклорних мотивів та образів. Своєрідність жанру співомовок. Франко про поетичну спадщину письменника.

Українська драматургія в середині ХІХ століття. М.Костомаров – зачинатель української історичної драматургії. Перші українські трагедії „Сава Чалий" і „Переяславська ніч". Особливості драматургії Пантелеймона Куліша. Драматичні твори Юрія Федьковича.

М.Костомаров – зачинатель української історичної драматургії. Перші українські трагедії „Сава Чалий" і „Переяславська ніч". Фольклорна основа драми „Сава Чалий", часове зміщення й довільне трактування історичного факту. Історизм твору „Переяславська ніч"; висунення на перший план особистої драми закоханих романтизованих героїв. Перший у новій українській літературі образ мужньої жінки-патріотки.

Особливості драматургії Пантелеймона Куліша. Драмована трилогія як відображення історіософських поглядів письменника. Значення перекладацької спадщини, літературно-критичної і видавничої діяльності письменника.

Драматичні твори Юрія Федьковича.

Основні тенденції розвитку української літератури 70–90-х років ХІХ ст. Соціально-економічна та культурна ситуація 70 – 90-х років ХІХ століття. Реалізм як провідний художній напрям. Розвиток української преси. характеристика літературно-критичних та загальнотеоретичних виступів. Літературно-критична діяльність Михайла Драгоманова.

Олександр Кониський. Творчість О.Кониського в оцінці сучасників. Біографія письменника. Поетична творчість О.Кониського. Пошуки митця у прозових жанрах. Тематика і проблематика малої прози («Панська воля», «Дмитро Книш», «Суддя Гарбуз», «І ми – люде!», «Народна педагогія», «Доля одного письменника», «Ранком в Алупці». стильові особливості малої прози. ідеал «нової людини» у повісті «Юрій Горовенко».

Іван Нечуй-Левицький. Творча біографія І.Нечуя-Левицького. «Перехідний» характер ранньої прози («Дві московки», «Рибалка Панас Круть», «Причепа»). Класичні твори з народного життя («Микола Джеря», «Бурлачка», «Не можна бабі Парасці вдержатись на селі», «Благословіть бабі Палажці скоропостижно вмерти»). Образ духовенства у творчості І.Нечуя-Левицького («Старосвітні батюшки та матушки», «Афонський пройдисвіт» та ін.). Твори з життя інтелігенції («Хмари», «Над чорним морем», «Навіжена», «Гастролі», «Неоднаковими стежками», «На гастролях в Микитянах», «Дивовижний похорон» та ін.). історичні твори Івана Нечуя-Левицького: проблеми поетики («Князь Єремія Вишневецький», «Гетьман Іван Виговський» та ін.). Драматургія митця. Значення творчої спадщини І.Нечуя-Левицького для розвитку українського літературного процесу.

Олена Пчілка. Життєвий шлях Олени Пчілки. Творча біографія письменниці. Своєрідність поетичного доробку. Творчі пошуки Олени Пчілки у ліро-епічних жанрах. Поетика прозової спадщини. Проблематика оповідань для дітей («Увінчаний співець», «Сосонка», «Малий музика Моцарт», «На хуторі» та ін.). Проблематика та стильова своєрідність новелістики Олени Пчілки («Збентежена вечеря (Різдвяна пригода)»). Новаторство письменниці в драматургії.

Дмитро Маркович. Біографічні відомості про письменника. Загальний огляд творчості. Образ степу у творах Д.Марковича. Тематика та проблематика оповідань. Д.Маркович-юрист і Д.Маркович-письменник: взаємодія двох іпостасей.

Розвиток українського роману у другій половині ХІХ ст.: жанрово-тематичне багатство. Новаторство Панаса Мирного у створенні жанру соціально-психологічного роману. Проблематика, жанрова своєрідність композиційно-сюжетно структура, система образів роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні”.

Життєвий і творчий шлях. Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди. Творче продовження традицій попередників (оповідання "Лихий попутав"). Повість «п’яниця» як виразний новаторський крок, виявлення художньої індивідуальності молодого письменника. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?..» панаса Мирного як соціально-психологічний роман. повість «Лихі люди» Панаса Мирного як твір нового літературного характеру. роман «Повія» як психологічне дослідження Панаса Мирного. Проза Панаса Мирного 80 – 90-х рр. ХІХ ст.: проблематика, ідейно-тематичне спрямування, образи.

Наталя Кобринська. Творча біографія Наталі Кобринської. Еволюція образу жінки у прозовому доробку письменниці («Перша вчителька», «Душа», «Чортище», «Брати»). Жанрова та стильова своєрідність творів Наталі Кобринської. Місце творчості Наталі Кобринської у розвитку української літератури.

Трохим Зіньківський. Біографічні відомості. Особливості байкарської творчості Т.Зіньківського. Поетика малої прози письменника. Художній синтез соціології у казках («Історична казка», «Кудою йти?», «Різдвяна повістка»). Ідейно-художня своєрідність оповідань («Сидір Макарович Притика», «Сон (Мрія)»). Публіцистична спадщина Т.Зіньківського, її ідейно-художня специфіка.

Тимотей Бордуляк. Творчий і життєвий шлях письменника. Загальний огляд творчості Т.Бордуляка. Проблематика та стильова своєрідність новелістики («Дай, боже, здоровля корові!», «Бузьки», «Жебрачка»). Тема еміграції у спадщині митця (трилогія «Ось куди ми пійдемо, небого!», «Бузьки», «Іван Бразілєць»). Місце письменника у розвитку української літератури.

Борис Грінченко. Біографія митця. Загальний огляд творчості. Тема інтелігенції у повістевій спадщині Б.Грінченка («сонячний промінь», «На розпутті», «Брат на брата»). Соціальна дилогія «Серед темної ночі» і «Під тихими вербами». Пошуки Б.Грінченка у жанрі оповідання. Стильова своєрідність прозових творів. Провідні мотиви й образи поезії Б.Грінченка. Творчі пошуки митця в жанрі поеми і балади. Українська історія у ліро-епосі Бориса Грінченка (балада «Смерть Отаманова», поема «Лесь, преславний гайдамака»). Біблійна історія у народній легенді «Перша жінка». «Книга казок віршем» як обробка старовинних легенд, балад і казок. Звернення до інонаціональних тем і сюжетів («Матільда Аграманте», «Беатріче Ченчі», «Дон Кіхот», «Галіма»). Творчі пошуки Бориса Грінченка в жанрі байки.

Уляна Кравченко. Творча біографія Уляни Кравченко (Юлії Шнайдер). Стильова своєрідність поетичних творів («Люблю», «Шовк порвався», «З народних мотивів», «Забуду – не забуду», «На новий шлях», «Вагання»). Афористична проза Уляни Кравченко («Голос серця», «З афоризмів», «Розгублені листочки», «Люблю», «Моя книжка», «Замітка», «Цвіти навколо…», «Фіалка», «Маки», «Цвіт папороті», «Хризантеми», «Dianthus Diadematus», «Hedera Helix»). Місце письменниці у розвиткові української літератури.

Євгенія Ярошинська. Загальний огляд творчості Євгенії Ярошинської. Феміністичні тенденції у новелістичній спадщині письменниці («Женячка на виплат», «Гість»). Жанрова та стильова своєрідність творів Ярошинської. Місце творчості Євгенії Ярошинської у розвитку української літератури.

Дніпрова Чайка. Творчий шлях Дніпрової Чайки. поезія в прозі: своєрідність жанру («Шпаки», «Самоцвіти», «Плавні горять»). Літературна казка у творчості Дніпрової Чайки («Скеля», «Дивний ткач», «Краплі-мандрівниці», «Казка про Сонце та його сина», «Грецька казка», «Новик», «Буряк», «Казка»). Філософсько-етичний підтекст в оповіданнях-притчах («Образ великого»). Фантастика і реальність в оповіданнях-легендах («Тополі», «Морське серце», «Дівчина-чайка», «Мара»). Оповідання Дніпрової Чайки. Художній світ лірики.

Марко Кропивницький. Творча біографія драматурга. Підпорядкування традиційного сюжету новій темі у п’єсі «Дай серцеві волю, заведе в неволю». соціальна забарвленість драми «Доки сонце зійде, роса очі виїсть». Етнографізм та мелодраматизм у драмах Марка Кропивницького. Проблематика і соціальний характер конфлікту драми «Глитай, або ж Павук». Жанр водевілю у творчості драматурга («По ревізії»). Місце Марка Кропивницького в історії української драматургії.

Михайло Старицький. Творча біографія драматурга. Драми з народного життя М.Старицького: проблеми поетики («Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Не судилось», «Талан»). Жанр водевілю та оперети у драматургії М.Старицького («За двума зайцями», «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка», «По-модньому», «Чарівний сон»). Історична драма у творчості М.Старицького («Богдан Хмельницький», «Маруся Богуславка», «Оборона Буші», «Остання ніч»). Новаторство драматургії Михайла старицького. Місце і значення творчої спадщини Михайла Старицького у розвитку української драматургії. Пошуки М.Старицького у жанрах малої прози. Визвольна війна 1648 – 1654 рр. в інтерпретації М.Старицького (роман-трилогія «Богдан Хмельницький»). Повість «Облога Буші» як підготовчий етап до написання трилогії. Спроба об’єктивного відтворення суспільної діяльності Івана Мазепи у романі «Руїна». Фольклорна стихія роману М.Старицького «Разбойник Кармелюк». Доба Коліївщини як історичне тло повісті «Останні орли». Провідні теми лірики. Вірші про завдання й покликання поета ("Поету", "До М.Лисенка", "До Шевченка», "На роковини Шевченка", "На спомин Котляревського"). Образи рідного краю й народу ("Весна", Край рака", "Швачка", "До України"). Патріотична лірика Михайла Старицького ("До молоді", "Чудова ніч", "Борвій", "Поклик до братів-слов'ян", "До борні!", "До Дунаю"). Інтимна лірика митця ("Виклик", "Нива", "На морі"). Своєрідність композиції і проблематики історичної поеми «Morituri».

Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). Творча біографія драматурга. П’єса «Мартин Боруля» – нове явище в українській драматургії. Гострота сатири у п’єсі «Сто тисяч». «Хазяїн» як зразок сатиричної комедії соціального змісту. оригінальність Івана Карпенка-Карого як комедіографа. Психологічна драма у творчості І.Карпенка-Карого («Наймичка», «Безталанна»). Новаторство у жанрі психологічної драми. Історична тема у драматургії І.Карпенка-Карого («Бондарівна», «Сава Чалий»). Новаторство у жанрі історичної драми. Дилогія «Суєта» і «Житейське море» як соціальна комедія. Естетичні погляди Івана Карпенка-Карого, втілені у дилогії.

Іван Франко. Життєвий і творчий шлях митця. Світогляд, літературно-естетичні погляди. Періодизація поетичної творчості: лірика «молодечого романтизму»; поезія пророцтва й бунту; філософія «болю існування»; трансцендентність художнього слова; поезія духовної катастрофи. Рання поетична творчість: збірка «Балади і розкази». збірка «З вершин і низин» як втілення нової «реальної» лірики. Збірка «Зів’яле листя» як лірична драма. збірка «Мій ізмарагд» І.Франка: морально-філософські пошуки поета. Парадигма світу у збірці «Semper tiro» І.Франка. Збірка «Із днів журби» як своєрідно інтермецо у поетичній творчості І.Франка. Збірка «Давнє і нове» як розширене видання збірки «Мій Ізмарагд». Цикл «Вольні вірші» як критика «молодомузівського» модернізму. Збірка «Із літ моєї молодості» як підсумок поетичної діяльності І.Франка.

Жанрова різноманітність ліро-епосу І.Франка. Жанр поеми-казки у творчості митця («Лис Микита», «Абу-Касимові капці», «Коваль Басім», «Коли ще звіри говорили») Своєрідність соціально-побутових поем ("Панські жарти", "Сурка"). Відображення боротьби українського народу проти польської шляхти в поемі "На Святоюрській горі". Продовження Франком традицій кращих поетів світової літератури (Й.-В.Гете, Дж.Г.Байрон, Т.Шевченко, О.Пушкін). Пошуки в розв'язанні проблеми позитивного героя ("Три князі на один престол", "Святий Валентій", "Цар і аскет", переклади "Фауста", "Каїна" та ін.). Історична поема "Іван Вишенський", риси неоромантизму у творі. Поема «Великі роковини»: українознавчий аспект прочитання. Психологічне розкриття трагедії невизнаного героя у поемі «Смерть Каїна». Еволюція світогляду головного героя. Каїн як романтичний чи неоромантичний герой; дискусія в літературознавстві навколо даної проблеми. Художня реалізація суспільних взаємин крізь призму давньої легенди в поемі «Похорон». проблематика поеми «Мойсей»: реалізація мотиву неволі і виходу з неволі; паралель «стародавній Ізраїль – Україна»; художнє розкриття причини трагедії Мойсея. «Пролог» до поеми та його спрямування. Образ «цілого чоловіка» у філософських поемах Івана Франка. Проблема «вождя для народу» та її вирішення у філософських поемах Івана Франка.

Погляди І.франка на драматургію. «Украдене щастя» як соціально-побутова психологічна драма. Проблема деморалізації особистості у драмі «Учитель». Барокова образність у драматичних поемах І.Франка («Сон князя Святослава», «Кам'яна душа», «Суд святого Николая»). Сучасне життя як об’єкт драматичних творів І.франка («Рябина», «Майстер Чирняк», «Учитель, «Украдене щастя», «Будка, ч. 27»).

Місце художньої прози в багатогранній літературній спадщині І.Франка. Актуальність, політична гострота, багатство тем і проблем прозових творів, їх філософське спрямування. Жанрова різноманітність прозових творів (етюд, нарис, новела, соціально-побутові, сатиричні оповідання, повісті й романи, соціальні, історичні притчі. казки, політичний фейлетон, памфлет та ін.). Романтичний характер повісті «Петрії і Довбущуки». Новаторство І.Франка в опрацюванні робітничої теми (цикли оповідань «борислав», «Рутенці»). Соціальна злободенність повістей «Boa concristor» та «Борислав сміється» Івана Франка. Оповідання й повісті з життя села: проблематика, жанрова різноманітність, образний світ. Світ дитинства в оповіданнях Івана Франка. проблематика творів з тюремного життя («На дні», «До світла», «Панталаха»). Жанрове й тематичне розмаїття сатиричних творів. Історична тема у прозі Івана Франка (повість «Захар Беркут»). Новела «Сойчине крило» Івана Франка як твір модерної літератури. повість «Основи суспільності» Івана Франка як зразок психологічної кримінальної прози. «Перехресні стежки» Івана Франка як новітній суспільно-психологічний роман. Повість «лель і Полель» як твір з життя інтелігенції. Тема жіночої емансипації в оповіданні «Маніпулянтка».
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Фахове вступне випробування з української мови є не тільки перевіркою...
Випробування має виявити, якою мірою майбутні науковці оволоділи культурою українського літературного мовлення, опанували основні...

Вступне фахове випробування з дисципліни “Англійська мова та література...
Англійська мова та література з методиками викладання є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів-бакалаврів,...

Вступне фахове випробування з дисципліни “Німецька мова та література...
Німецька мова та література з методиками викладання” є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів-бакалаврів,...

Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи здоров’я» на базі...
Головна мета фахового випробуванняя – визначити та оцінити рівень теоретичних знань та практичної підготовки абітурієнтів, сформованих...

Розділ “Молекулярна фізика та термодинаміка ”
Вступне фахове випробування з фізики на основі ОКР бакалавра передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок, засвоєних студентами...

1. Пояснювальна записка Фахове вступне випробування з «Теорії та...
Фахове вступне випробування з «Теорії та методики хореографічних дисциплін» складають абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний...

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ
Співбесіда з української мови та літератури – 00 Вступне випробування з української мови та літератури – 10. 00

Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та...
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття ОКР спеціаліста (спеціальність 02030201...

Закони драматургії для створення танцювального твору
Фахове вступне випробування з дисципліни «Теорія і методика сучасного танцю» складають абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний...

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фахове вступне випробування з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки абітурієнта та становить особливу...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка