Львівський національний університет імені Івана Франка


НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Сторінка7/11
Дата22.03.2013
Розмір1.64 Mb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Культура > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 5.

1. Підготовка до семінарського заняття “Сучасні національно-державні релігії” – 2 год.

План

1. Типологія сучасних релігій, географія їх поширення та роль у житті народів світу:

а) політеїзм, монотеїзм, генотеїзм, дуалізм;

б) національні та національно-державні релігії світу.

2. Іудаїзм як національна релігія євреїв та національно-державна релігія Ізраїлю.

3. Специфіка зороастризму та мандеїзму як національних релігій Ірану та Іраку.

4. Особливості віровчення та культу національних релігій Індії (індуїзму, джайнізму, сикхізму).

5. Національні релігійно-філософські системи Китаю: конфуціанство, даосизм.

6. Синтоїзм як національно-державна релігія Японії.

7. Традиційні і синкретичні релігійні культи Африки.
2. Проблемно–ситуаційні вправи

1. Чим відрізняється поняття “національної релігії” від “національно-державної”?

2. У чому полягає подвійний зміст поняття “національно-державна релігія”?
3. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 • Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М. Колодного. – К., 2000.

 • Біблійний атлас. – К., 1994.

 • Бхагават-гіта // Всесвіт. – 1981. – № 11; 1991. – № 4.

 • Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

 • Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1997. – С. 33–85.

 • Крывелев И.А. История религий: В 2 т. – М., 1988. – Т. 1.

 • Мень А. История религии: В 7 т. – М., 1991–1994.

 • Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997. – С. 101–225.

 • Лекции о религиоведению: Учеб. пособие для вузов. – М, 1998.

 • Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навч. посіб. – К., 1999.

 • Релігії світу / П. Балта, Ж. Боттеро, К. Шадефо та ін. – К.: Махаон-Україна, 2005.

 • Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

 • Степовик Д. Релігії світу. – К., 1993.

 • Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

 • Традиционные и синкреческие религии Африки. – М., 1986.


4. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу

 1. Сучасні національно-державні релігії: іудаїзм, зороастризм, мандеїзм, індуїзм, джайнізм, сикхізм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм.

 2. Іудаїзм: особливості віровчення та культу, основні напрями.

 3. Іудаїзм та його богословська література (Тора, Танах, Талмуд).

 4. Каббала – іудейський містицизм.

 5. Зороастризм та його різновидності.

 6. Веди – основна релігійно-міфологічна пам’ятка давньоіндійського суспільства.

 7. Еволюція релігії Стародавньої Індії (ведизм, брахманізм, джайнізм, буддизм, індуїзм, сикхізм).

 8. Сучасні національні релігії Індії (індуїзм, джайнізм, сикхізм).

 9. Індуїзм – релігійна основа життя індійського суспільства: історія і сучасність.

 10. Індуїзм – головна національна релігія Індії: особливості віровчення та культу, основні напрями.

 11. Національні релігії Китаю (конфуціанство, даосизм): історія і сучасність.

 12. Синтоїзм – національна релігія Японії: історія, міфологія, особливості віровчення та культу.


5. Підготовка доповідей та наукових рефератів

 • Іудаїзм – національно-державна релігія єврейського народу.

 • Дуалізм – специфіка зороастризму.

 • Особливості віровчення та культу мандеїзму.

 • Іудаїзм та його богословська література (Тора, Танах, Талмуд).

 • Індуїзм – національно-державна релігія Індії.

 • Національні релігії Індії: індуїзм, джайнізм, сикхізм.

 • Даосизм і конфуціанство – національні релігії Китаю.

 • Синтоїзм – національно-державна регалія Японії.

 • Традиційні та синкретичні релігії Африки.

 • Монотеїзм сикхізму.

 • Даосизм і конфуціанство як релігійно-філософські вчення.

 • Джайнізм як заперечення ведичної релігійної традиції.


6. Підготовка есеїв

 • Рукописи Мертвого моря (“Кумранські рукописи”).

 • Нірвана: способи досягнення в індуїзмі, джайнізмі, буддизмі.

 • Іудаїзм – релігія праведності від Закону (релігія “богообраного народу”) – за вибором.

 • Зороастризм – релігія космологічного дуалізму.

 • Індуїзм – релігійна основа життя індійського суспільства (хіндудхарма, варнашрама).

 • Джайнізм – релігія суворого аскетизму.

 • Конфуціанство – релігія морального вдосконалення.

 • Даосизм – релігія пасивного ставлення до життя.

 • Синтоїзм – релігія національної переваги.

 • Даосизм і конфуціанство – національно-державні релігії Китаю: історія і сучасність.

 • Синтоїзм – національно-державна релігія Японії: історія і сучасність.


7. Підготовка домашніх завдань

1. Проаналізувати відмінності (у письмовій формі) у зовнішньому вигляді і внутрішньому оформленні самостійно оглянутих культових споруд, які належать різним релігійним конфесіям.

2. Переглянути та описати у своїй інформації експозицію Львівського музею історії релігії, присвячену національним релігіям народів світу.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. Тема 6.

Семінарські заняття. Тема 6.

1. Підготовка до семінарського заняття “Буддизм та іслам: особливості віровчення та культу, головні напрями” – 4 год.

План

1. Загальна характеристика, історія виникнення, географія (регіони) поширення світових релігій.

2. Буддизм як світова релігія: особливості його віровчення, культу та конфесійної організації.

3. Головні напрями буддизму:

а) буддизм хінаяни і махаяни;

б) китайський і японський буддизм;

в) північний (тантричний) буддизм – ламаїзм (ваджраяна).

4. Іслам як світова релігія: основи його віровчення, культу та церковної організації.

5. Головні напрями ісламу:

а) сунізм та його теологічно-правничі школи;

б) шиїзм та його секти;

в) суфізм та його вплив на арабо-мусульманську поезію, богослов’я та філософію ісламу;

г) сучасні різновиди ісламу – традиціоналізм, модернізм, фундаменталізм (ваххабізм).
2. Проблемно-ситуаційні вправи

1. Чому буддизм – світова релігія, а іудаїзм – ні?

2. Чим було зумовлене поширення у світі ісламу?

3. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 • Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К., 2000.

 • Буддизм: Словарь. – М., 1992.

 • Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

 • Дулуман Є. Буддизм – світова релігія // Людина і світ. – 1993. – № 1.

 • Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991.

 • Ислам. – М., 1988.

 • Ислам. Краткий справочник. – М., 1986.

 • Мень А. История религии: В 7 т. – М., 1991–1994.

 • Климович Л.И. Книга о “Коране”, его происхождении и мифологии. – М., 1986.

 • Коран // Всесвіт. – 1990. – № 6.

 • Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.

 • Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навч. посіб. – К., 1999.

 • Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996.

 • Релігії світу / П.Балта, Ж.Боттеро, К.Шадефо та ін. – К.: Махаон-Україна, 2005.


4. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу

 1. Світові релігії. Буддизм, християнство та іслам: історія виникнення, географічне поширення.

 2. Буддизм: особливості віровчення та культу, ідейні напрямки та основні різновидності.

 3. Ламаїзм – особлива різновидність буддизму.

 4. Тантризм – тантричний буддизм: особливості вірочення та культу.

 5. Чань-буддизм (китайський дзен) та дзен-буддизм (японський дзен): історія та сучасність.

 6. Іслам: особливості віровчення, культу та церковної організації.

 7. Сунізм та його різновидності.

 8. Шиїзм та його різновидності.

 9. Коран і Суна – Святе Письмо та Святий Переказ мусульман.

 10. Іслам і мусульманське богослов’я (калам).

 11. Іслам і мусульманське право (шаріат).


5. Підготовка доповідей та наукових рефератів

 • Буддизм, особливості його віровчення та культу. Ідеологія і місце в сучасному світі.

 • Дзен-буддизм та ламаїзм – особливі різновиди історичної еволюції буддизму.

 • Особливості буддизму хінаяни та махаяни.

 • Специфіка китайського та японського буддизму.

 • Ламаїзм як тантричний буддизм (ваджраяна).

 • Дзен-буддизм: історія і сучасність.

 • Філософія буддизму.

 • Іслам та його основні напрями (сунізм, шиїзм).

 • Іслам у суспільному житті арабо-мусульманського світу: історія і сучасність.

 • Калам і суфізм як спекулятивна теологія та містичне богослов’я ісламу.

 • Шаріат і класичне мусульманське право (фікх).

 • Коран і Суна як Святе Письмо та Святий Переказ ісламу.

 • Коран – священна книга мусульман, видатна пам’ятка культури.

 • Трипітака – ідейне джерело віровчення та філософії буддизму.


6. Підготовка есеїв

 • Вплив буддизму на формування духовних вартостей народів Далекого Сходу.

 • Іслам і шаріат в суспільному житті та обрядово-побутовій культурі арабо-мусульманського світу.

 • Філософський зміст Трипітаки та інших священних книг буддизму.

 • Коран – видатна пам’ятка світової культури, Святе Письмо мусульман.


7. Підготовка домашніх завдань

1. Переглянути та описати у короткій інформації експозицію Львівського музею історії релігії, присвячену буддизму та ісламу.

2. Підготувати повідомлення для інших студентів про наявну літературу з питань дослідження світових релігій Сходу в бібліотеці кафедри теорії та історії культури.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. Тема 7.

Семінарські заняття. Тема 7.

1. Підготовка до семінарського заняття “Біблія – Святе Письмо християнства, визначна пам’ятка історії та культури” – 2 год.

План

1. Походження, структура та зміст Біблії.

2. Старий Заповіт як історико-культурна пам’ятка.

3. Новий Заповіт як основа християнського віровчення та історико-культурна пам’ятка.

4. Філософські та моральні засади у Старому та Новому Заповітах: порівняльний аналіз “Декалогу” та “Нагірної проповіді” Ісуса Христа.
2. Проблемно-ситуаційні вправи

1. У чому полягає символізм біблійних текстів?

2. У чому полягає значення Біблії як історичного джерела?

3. Як Біблія допомагає оцінювати і вирішувати глобальні проблеми сучасності?

3. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 • Апокрифы ранних християн. – М., 1989.

 • Беленький М.С. О мифологии и философии Библии. – М., 1977.

 • Библейская энциклопедия. – М., 1991.

 • Біблійний атлас. – К., 1994.

 • Біблія. Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. Будь-яке видання.

 • Біблія як пам’ятка світової культури. Методичні рекомендації на допомогу вчителю літератури народів світу. – Львів, 1993.

 • Геллей Генрі Г. Біблійний довідник Геллея. – Торонто, 1985.

 • Гече Г. Библейские сказания. – М., 1988.

 • Головащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2001.

 • Дарманський П.Ф. Земні джерела “святого письма”. – К.: Молодь, 1985.

 • Дулуман Є. Слово про Біблію // Людина і світ. – 1990. – № 9.

 • Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1999.

 • Косідовський З. Біблійні оповіді. – К., 1985.

 • Косідовський З. Оповіді євангелістів. – К., 1985.

 • Крывелев И.А. Библия: Историко-критический анализ. – М., 1982.

 • Мень А. Мир Библии. – М., 1992.

 • Семака Є. Біблійна історія Старого Завіту / Є. Семака. Земне життя.

 • Господа Ісуса Христа / О.Білоусенко. – К.: Час, 1992.

 • Учителю по Біблію. Навчально-методичний посібник до вивчення теми: “Біблія як пам’ятка історії і культури”. – Львів, 1989.

 • Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М., 1987.

 • Шишман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. – М., 1987.


4. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу

 1. Біблія як видатна пам’ятка світової культури, основа християнського віровчення, Святе Письмо християн: історія, структура, зміст.

 2. Біблія – видатна пам’ятка духовної культури людства.

 3. Походження, структура та зміст Біблії.

 4. Зв’язок Біблії з іншими пам’ятками культури стародавніх народів світу.

 5. Сифарім (Танах), масоретська редакція як “єврейська Біблія” та Септуагінта як Старий Завіт християнської Біблії.

 6. Біблія – Святе Письмо християнства та іудаїзму: історія, структура та зміст.

 7. Складання Нового Завіту та формування віровчення християнства.

 8. Канонічна та апокрифічна християнська література.

 9. Біблія як Святе Письмо християнства, історична та літературна пам’ятка.

 10. Біблія як основа віровчення християнства.

 11. Біблія як історичне джерело.

 12. Біблія як джерело християнського культу.

 13. Апокрифічні джерела християнської обрядовості.

 14. Біблійний зміст християнських обрядів та свят.

 15. Канонічні та апокрифічні витоки християнських свят.

 16. Біблія у християнській обрядовості та святах українців.

 17. Біблія як видатна пам’ятка світової літератури.

 18. Біблія як універсальна літературна пам’ятка.

 19. Біблія як збірка різноманітних літературних жанрів.

 20. Біблія і проблеми моралі: біблійна мораль.

 21. Біблія та мораль.

 22. Еволюція біблійної моралі (моральної доктрини Біблії): від Декалогу до Нагорної проповіді.

 23. Біблійні сюжети, образи та мотиви у світовій і вітчизняній культурі.

 24. Біблійна лірика як джерело натхнення у світовій поезії.

 25. Біблійні сюжети у світовій (європейській, українській ) літературі.

 26. Біблійні образи у світовому (європейському, українському) образотворчому мистецтві.

 27. Біблійні мотиви у музичному мистецтві.

 28. Біблійні сюжети, образи та мотиви у кіно і театральному мистецтві.

 29. Біблія та український іконопис.

 30. Біблійний образ Ісуса Христа.

 31. Біблійні пророцтва про прихід Ісуса Христа (месії).


5. Підготовка доповідей та наукових рефератів

 • Біблія як джерело християнського віровчення.

 • Моральні засади “Нагірної проповіді” Ісуса Христа.

 • Біблія як пам’ятка літератури.

 • Біблійні мотиви в образотворчому мистецтві.

 • Історико-культурологічне та морально-виховне значення Біблії.

 • Історія походження, структура та зміст Біблії.

 • Старий Заповіт як основа іудейського та християнського віровчення, історико-культурна пам’ятка.

 • Новий Заповіт як основа християнського віровчення та історико-культурна пам’ятка.

 • Біблія як видатна пам’ятка літератури.


6. Підготовка есеїв

 • Біблія як ідейно-догматичне джерело християнського віровчення.

 • Моральні засади Старого та Нового Заповіту: порівняльний аналіз “Декалогу” і “Нагірної проповіді” Ісуса Христа.

 • Біблійні мотиви у мистецтві (образотворчому, театральному, кіномистецтві).

 • Історико-культурне та морально-виховне значення Біблії.

 • Біблія – видатна пам’ятка духовної культури людства.

 • Канонічна та апокрифічна християнська література.

 • Біблія як основа віровчень різних напрямів християнства.

 • Біблія як джерело християнського культу.

 • Апокрифічні джерела християнської обрядовості.

 • Еволюція біблійної моралі: від Декалогу до Нагірної проповіді Ісуса Христа.


7. Підготовка домашніх завдань

 1. Прочитати Старий чи Новий Заповіт, відповідну науково-популярну літературу, коротко описати (реферат) про структуру і зміст цих основних частин Біблії.

 2. Відвідати музей українського мистецтва чи етнографічний музей і підготувати письмову інформацію про відображення біблійної тематики (сюжетів, образів) в українському іконописі та декоративно-прикладному, ужитковому мистецтві.ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. Тема 8.

Семінарські заняття.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Вінницький національний аграрний університет Львівський національний...
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами

Властивості TiO2 при низьких температурах
Кафедра неорганічної хімії, Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка
Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Прізвище, ім’я та по батькові учасника
Кафедра органічної хімії, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія 6, 79005 Львів, Україна

Шеренговський Дмитро Володимирович Львівський національний університет імені Івана Франка
«failed state». Тоді може бути використана військова сила для врегулювання такого конфлікту третьою стороною – державою чи групою...

Марковська Роксолана Львівський національний університет імені Івана Франка
В умовах реформування ключових сфер суспільного життя в Україні, наближення Європейського Союзу до кордонів України та проголошення...

Львівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта”...
Львівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Т. Шевченка

Паньків Олександр Мирославович Львівський національний університет...
Відносини власності складають основу життєдіяльності будь-якого суспільства і матеріальну основу існування кожної людини. Категорія...

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

„Правове становище фермерського господарства в Україні”
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка