«Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві Державного підприємства «Сільськогосподарського підприємства ім. А. В. Трофімова» Овідіопольського району Одеської області


Назва«Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві Державного підприємства «Сільськогосподарського підприємства ім. А. В. Трофімова» Овідіопольського району Одеської області
Сторінка4/10
Дата15.04.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументи
obuch.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.2 Рівень і динаміка продуктивності праці у тваринництвіДинамікою називають процес розвитку явищ у часі, а статистичні величини, які характеризують стан і зміну явищ у часі, – рядами динаміки. За допомогою побудови і аналізу рядів динаміки можна виявити закономірності розвитку явищ і виразити їх у цифрах. Динамічний ряд є основою аналізу і прогнозування соціально–економічного розвитку.

Для аналізу рядів динаміки у статистиці використовують наступні показники:

Абсолютний приріст (∆) – визначається як різниця між поточним (уі) попереднім (уі-1) або початковим (уо) рівнями ряду динаміки:
л= уі – уі-1 – ланцюговий,

0= уі – у0 – базисний,
де уі – поточний рівень ряду динаміки, крім першого;

у0 – початковий рівень ряду динаміки.

Темп зростання (Тзр) – відношення поточного рівня ряду динаміки (уі) до попереднього (уі-1) або початкового рівня (Р0):

уі

Тзр.л. =  *100%

уі-1
уі

Тзр.0 =  *100%

у0
Темп приросту (Тпр) або відносний приріст – відношення абсолютного приросту (∆і) до попереднього (у-1) або початкового рівня (у0):
∆л

Тпр.л =  *100%

уі-1
∆0

Тпр.0 =  *100%

у0
Темп приросту (зниження) можна визначити, віднімаючи 100% від темпу зростання, вираженого в процентах:
Тпр = Тзр – 100%
Для дослідження рівня і динаміки продуктивності праці виконаємо наступні дії:

1. Побудуємо ряд динаміки затрат праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год).

Ряд утворюють 2 елементи: ознака часу (інтервал в 1 рік) та рівень ряду (затрати праці на одиницю приросту ВРХ).
Таблиця 2.5. Ряд динаміки затрат праці на 1 ц приросту живої маси ВРХ (люд-год) в ДП "СП ім. А.В. Трофімова"

Рік

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Номер року, t

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Показник, у, люд-год

43,60

37,40

36,90

44,90

63,70

67,70

45,00

46,20

39,70


Як кожен рівень ряду динаміки можна зіставляти із тим самим рівнем, взятим за базу порівняння, так і кожен рівень вихідного ряду динаміки можуть порівнювати з попереднім рівнем. Відповідно до цих двох варіантів порівняння отримують дві системи показників ряду динаміки. У разі порівняння кожного рівня з тим самим рівнем одержують базисні показники, при порівнянні кожного рівня з попереднім одержують ланцюгові показники. Обидва показники є взаємопов’язані між собою.

2. Визначимо базисні й ланцюгові показники ряду динаміки для затрат праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год) та наведемо їх у табл.. 2,6.
Табл..2.6 Базисні й ланцюгові показники ряду динаміки затрат праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год) в ДП "СП ім. А.В. Трофімова»

Рік

Показник у, люд-год.

Абсолютний приріст, люд-год.

Темп зростання,%

Темп приросту,%

Абсолютне значення 1% приросту, люд-год.

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

Ланцюговий

Умовні позначення
∆0

∆л

Т.зр.0

Т.зрл

Т.пр.0

Т.прл

А1%

1999

43,6

0,0
100,0
0,002000

37,4

-6,2

-6,2

85,8

85,8

-14,2

-14,2

0,44

2001

36,9

-6,7

-0,5

84,6

98,7

-15,4

-1,3

0,37

2002

44,9

1,3

8,0

103,0

121,7

3,0

21,7

0,37

2003

63,7

20,1

18,8

146,1

141,9

46,1

41,9

0,45

2004

67,7

24,1

4,0

155,3

106,3

55,3

6,3

0,64

2005

45

1,4

-22,7

103,2

66,5

3,2

-33,5

0,68

2006

46,2

2,6

1,2

106,0

102,7

6,0

2,7

0,45

2007

39,7

-3,9

-6,5

91,1

85,9

-8,9

-14,1

0,46


У порівнянні з базисним 1999 роком відбувалася зміна затрат праці в різних напрямках, що виходить із аналізу базисних показників динаміки. Так, у 2004 році у порівнянні з 1999 роком затрати праці зосли на 24,1 люд-год., про що свідчить базисний абсолютний приріст, по відношенню до показника 1999 року вони склали 155,3% (темп зростання), а отже зросли на 55.3% (темп приросту). У 2007 році затрати праці у порівнянні з 1999 навпаки знизились на 3,9 люд-год, і склали 91,1%, що відповідає їх зниженню на 8,9% відповідно базисного рівня.

У порівнянні з іншими роками, відбулася також зміна затрат праці у різних напрямках, про що свідчать ланцюгові показники динаміки. Так, у 2002 році у порівнянні з 2001-м затрати праці зросли на 8 люд-год., до показника 2001 року вони склали 121,7%, що відповідає їх зростанню на 21,7%. В 2005 році затрати праці знизились на 22,7 люд-год, склали 66,5% від рівня попереднього року (ланцюговий темп зростання), тобто зменшення склало 33,5% (ланцюговий темп приросту).

Абсолютне значення 1% приросту затрат праці значно змінюється – від 0,37люд-год у 2001 та 2002 роках до 0,68 люд-год. у 2005 році, що свідчить про великий діапазон зміни затрат праці в окремі роки. Оцінити середні затрати праці та інтенсивність їх зміни можна шляхом обчислення середніх показників динаміки.

3. Обчислимо середній рівень ряду. Побудований ряд динаміки є інтервальним, (ознака часу – інтервал тривалістю в 1 рік). Тому середній рівень обчислюють за середньою арифметичною простою:


де – середній рівень ряду,

Pi – поточний рівень ряду,

n – кількість рівнів ряду.

Середні затрати праці на 1ц приросту ВРХ (люд-год) складатиме:
43,60+37,4+36,9+44,9+63,7+67,7+45,0+46,2+39,7

= = 47,233 люд-год

9
Визначимо інші середньодобові показники динаміки:

– середньодобовий абсолютний приріст:
,
де Рn-1 – кінцевий рівень ряду,

Р0 – початковий рівень ряду,

n – кількість рівнів ряду.
39,7- 43,60

=  = -0,488 люд-год. за рік

9-1
– середній темп зростання:
*100 %

*100%=98,84%

– середній темп приросту:
– 100 %.
=98,84%-100%= -1,16%

Таким чином, за період з 1999р. по 2007р. в середньому на 1 ц. приросту ВРХ затрати праці складають 47,233 люд-год. Щороку затрати праці знижувалися в середньому на 0,488 люд-год., або на 1,16%.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

«Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва...
...

Реферат Курсова робота: 41 сторінка, 4 таблиці, 2 малюнки, 34 джерела літератури, 2 додатки
Сутність продуктивності праці, методи її виміру, фактори, що впливають на зміну продуктивності праці, математичне вираження впливу...

1. Сутність та значення продуктивності праці
Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємства

1 Аналіз продуктивності праці
Задача. 1 За умов ринкового господарювання розрахувати якісний показник використання трудових ресурсів способом відносних різниць...

Продуктивність праці персоналу підприємства
Визначення показників рівня продуктивності праці та резерви її підвищення на ТОВ ВКФ “Гермес”

Тема: ФАКТОРИ І РЕЗЕРВИ РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Рівень продуктивності праці нині в народному господарстві та промисловості досить низький. І, згідно з розрахунками, він становить...

ТЕМА СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії діяльності підприємства, яка ґрунтується на дослідженні та оцінці внутрішнього...

Розділ Економічна сутність і методи вимірювання продуктивності праці
Розділ Сучасний стан організації та продуктивності праці на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» м. Ужгорода, Закарпатської області

Реферат Об’єкт вивчення соціологія праці в умовах підприємства ВАТ...
Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ «Шахта Красноармійська-Західна №1»

В курсовій роботі розкрито теоретичне питання: науково-технічний...
Проведений аналіз беззбитковості роботи підприємства та аналіз впливу структури виробництва на фінансовий стан підприємства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
obuch.com.ua
Головна сторінка